آموزش شنای پهلو (+ تصاویر)آموزش شنای پهلو (+ تصاویر) 
همان طوری که از نام این شنا پیداست شناگر در حالی که به پهلو بر روی آب شناور است شنا می نماید در این شنا خستگی کمی به شناگر دست می دهد و به همین علت است که ناجیان غریق برای حمل غریق هایی که مسافت آنها با خشکی زیاداست از این نوع شنا استفاده می نمایند و این شنا همیشه جزء مورد امتحان ناجیان غریق می باشد حدود 80 سال قبل این شنا دارای مسابقاتی بود ولی از آن به بعد از مسابقات رسمی حذف گردید. شنای پهلو یکی از آسانترین شناها بوده و شناگران به راحتی می توانند بدین طریق شنا نمایند.


موقعیت بدن
بدن به حالت پهلو خوابیده و بر روی آب شناور می باشد سر طوری از پهلو در آب خوابیده است که دهان را خارج از آب نگه می دارد و در تمام مدت شنا دهان از آب خارج خواهد بود و به مانند دیگر شناها بدن باید حالت افقی خویش را بر روی آب حفظ نماید.


حرکت پاها
پاها در این شنا به حالت قیچی ضربه میزند در ابتدا یکی از پاها به عقب رفته در حالیکه پای دیگر به جلو برده می شود ودر عین حال بدن از پهلو بر روی آب دراز کش می باشد.
سپس پاها با یکدیگر نزدیک شوند قبل از توضیح مرحله به مرحله حرکت پاها و دست ها بایستی اشاره کنیم که قبل از اینکه این شنا را در آب انجام دهید بهتر است در خشکی مطابق شکل زیر اقدام به تمرین نمائید . سپس در آب با استفاده از گرفتن لبه ی استخر مطابق شکل زیر حرکت پا را تمرین کرده و بالاخره شنای کامل را در آب انجام دهید.

1- به پهلو به حالت کاملا کشیده دراز می کشیم دستی که زیر بدن است نیز کاملا" کشیده و در زیر سر طوری قرار دارد که کف آن به طرف زمین است.

 

شنا,شنای پهلو,آموزش شنای پهلو

2- پاشنه ها را به طرف باسن جمع می کنیم و دستی که کنار بدن بود را به طرف سینه بالا می بریم و دست بالای سر را به طرف سینه جمع می نمائیم.

 

شنا,شنای پهلو,آموزش شنای پهلو

 3- در حالی که هنوز دستی که به موازات بدن بود در حال بالا آمدن بدن است پاها از یکدیگر جدا می شوند و دستی که کشیده در بالای سر قرارداشت به پایین آمده و از دست دیگر عبور می کند.

 

شنا,شنای پهلو,آموزش شنای پهلو

 4- پاها به صورت قیچی به طرف هم جمع می شوند دست بالاتر شروع به کشش آب به طرف پایین و به موازات بدن مینماید ودست پایینی به صورت کشیده به طرف بالا حرکت می نماید.

 

شنا,شنای پهلو,آموزش شنای پهلو
شناگر برای مدت کوتاهی بایستی به همین وضع سر بخورد حرکت پا در این شنا همانطور که اشاره شد حرکت قیچی نامیده می شود.


تمرین های آموزش شنای پهلو
1- به پهلو به حالت کاملا کشیده دراز می کشیم برای تعادل بهتر یک دست تا 30 سانتی متر از سطح آب فاصله داشته باشد و با دست دیگر لبه ی استخر را بگیرید.

 

شنا,شنای پهلو,آموزش شنای پهلو

2- سپس در آب با استفاده از گرفتن لبه ی استخر مطابق شکل زیر حرکت پا را تمرین کرده و بالاخره شنای کامل را در آب انجام دهید.

 

شنا,شنای پهلو,آموزش شنای پهلو
منبع : irsport24.com

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه