آموزش هند بال (قانون 14)

آموزش هند بال (قانون 14)
آموزش هند بال (قانون 14)


 

 

پرتاب 7 متر
 

اعلام 7 متر
 

(14:1) یک پرتاب 7 متر اعلام می شود برای:
 

الف: از بین بردن یک فرصت مسلم گل در هر قسمت زمین توسط بازیکن یا مسؤول تیم مقابل؛
ب: سوت نابهنگام در موقعیت یک شانس مسلم گل؛
ج: یک شانس مسلم گل به وسیله دخالت فردی که اجازه شرکت در بازی را ندارد از بین برود (به استثنای زمانی که قانون 9 قابل اجرا می باشد). برای تعریف شانس مسلم گل نگاه کنید به توضیحات پیرامون قوانین بازی شماره 8.
(14:2) اگر علیرغم تخلف قید شده در قانون 14:1 الف، بازیکن مهاجم کنترل توپ و بدن خود را حفظ کرد نباید پرتاب 7 متر اعلام شود حتی اگر پس از آن بازیکن مذکور فرصت مسلم را از دست بدهد. هنگامی که امکان اعلام یک 7 متر وجود دارد داوران همواره باید از دخالت، خودداری نمایند تا زمانی که اگر اعلام 7 متر به درستی، قانونی و لازم باشد بتوانند یک رأی صحیح اتخاذ نمایند. اگر بازیکن مهاجم علیرغم مداخله غیرقانونی مدافع از یک امتیاز گل سود برد، بدیهی است که دلیلی برای واگذاری یک پرتاب 7 متر وجود ندارد، برعکس اگر معلوم شد که آن بازیکن در اثر تخلف، واقعاً کنترل توپ یا بدن خود را از دست داده و بدین علت آن شانس مسلم از بین رفته است آنگاه پرتاب 7 متر باید داده شود.
(14:3) هنگامی که یک پرتاب 7 متر اعلام می شود داوران باید تایم اوت اعلام نمایند.

اجرای 7 متر
 

(14:4) پرتاب 7 متر به صورت شوت به طرف دروازه و ظرف 3 ثانیه پس از سوت داور زمین باید اجرا شود (13:1الف).
(14:5) بازیکنی که پرتاب 7 متر را اجرا می کند تا قبل از رها شدن توپ از دستش نباید خط 7 متر را لمس یا قطع نماید (1ـ13 الف).
(14:6) پس از اجرای پرتاب 7 متر تا قبل از تماس توپ با حریف یا دروازه، پرتاب کننده یا هم تیمی های او نمی توانند مجدداً با توپ بازی کنند (1ـ13 الف).
(14:7) هنگامی که یک پرتاب 7 متر در حال اجرا می باشد، تا قبل از رها شدن توپ از دست پرتاب کننده بازیکنان هم تیمی پرتاب کننده باید بیرون خط پرتاب آزاد باشند. در صورت تخلف از این امر، یک پرتاب آزاد علیه تیمی که در حال اجرای پرتاب 7 متر است اعلام می شود (13:1 الف).
(14:8) هنگامی که یک پرتاب 7 متر در حال اجرا می باشد و تا قبل از رها شدن توپ از دست پرتاب کننده، بازیکن ت��م مقابل باید بیرون خط پرتاب آزاد بوده و حداقل 3 متر با خط 7 متر فاصله داشته باشد. در صورت تخلف از این امر، چنانچه توپ منجر به گل نشود، پرتاب تکرار خواهد شد.
(14:9) در صورتی که قبل از رها شدن توپ از دست پرتاب کننده، دروازه بان خط محدودیت خود (به عبارت دیگر خط 4 متر) را قطع نماید چنانچه توپ گل نشود، پرتاب 7 متر تکرار خواهد شد.
(14:10) هنگامی که پرتاب کننده همراه با توپ در وضعیت صحیح جهت اجرای پرتاب 7 متر مستقر می باشد، دروازه بان مجاز به تعویض، نمی باشد. هرگونه تلاش جهت انجام تعویض در این موقعیت به عنوان عمل خارج از روحیه ورزشی جریمه خواهد شد (16:3، 16:1، 8:4).
منبع:شبکه آموزش
ارسال توسط کاربر محترم سایت : j133719 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه