آموزش هند بال (قانون 15)

آموزش هند بال (قانون 15)
آموزش هند بال (قانون 15)


 

 

دستورالعملهای عمومی برای اجرای پرتابها
 

(پرتاب اوت، پرتاب دروازه بان، پرتاب آزاد، پرتاب 7 متر و پرتاب شروع)
 

(15:1) قبل از اجرای پرتاب، توپ باید در دست پرتاب کننده باشد. کلیه بازیکنان، باید در وضعیت مقرر برای پرتاب مورد نظر قرار گیرند. بازیکنان، باید تا زمانی که توپ از دست پرتاب کننده رها شود، در وضعیت صحیح باقی بمانند، به استثنای موارد ذکر شده در پاراگراف دوم قانون 10:3 وضعیت نادرست اولیه باید اصلاح شود (با وجود این نگاه کنید به پاراگراف دوم قانون 13:8 و 15:7).
(15:2) به استثنای موارد پرتاب دروازه بان در هنگام اجرای یک پرتاب، پرتاب کننده باید قسمتی از یک پای خود را در تماس دایم با زمین داشته باشد (1ـ13الف) پای دیگر را می توان به صورت مکرر بلند کرد و به زمین گذاشت.
(15:3) داوران باید در موارد ذیل برای شروع مجدد بازی سوت بزنند:
الف) همواره برای پرتاب شروع (10:3) یا پرتاب 7 متر (14:4)؛
ب) در موارد پرتاب اوت، پرتاب دروازه بان یا پرتاب آزاد ذیل:
ــ برای شروع مجدد پس از تایم اوت؛
ــ برای شروع به وسیله پرتاب آزاد تحت قانون (13:4)؛
ــ هنگامی که در اجرای پرتاب، تأخیر شود؛
ــ پس از اصلاح وضعیت بازیکن؛
ــ پس از تذکر شفاهی یا اخطار؛
ــ پس از علامت سوت، پرتاب کننده باید ظرف 3 ثانیه پرتاب را انجام دهد (1ـ13الف).
(15:4) پرتاب، هنگامی انجام شده تلقی می گردد که توپ از دست پرتاب کننده رها شود. با وجود این نگاه کنید به قانون 12:2. هنگام اجرای پرتاب، توپ را نمی توان دست به دست کرد یا توسط یک بازیکن هم تیمی لمس شود.
(15:5) تا قبل از تماس توپ با بازیکن دیگری یا دروازه، پرتاب کننده نباید مجدداً توپ را لمس نماید (1ـ13الف).
(15:6) همه پرتابها می توانند منجر به یک گل شوند (به استثنای پرتاب دروازه بان هنگامی که توپ به داخل دروازه خودی می رود) (12:2).
(15:7) وضعیت ناصحیح بازیکنان دفاعی در هنگام اجرای پرتاب شروع، پرتاب اوت یا پرتاب آزاد اگر که آوانتاژ را از بازیکنان مهاجمی که می خواهند سریعاً پرتاب را انجام دهند سلب نکنند نباید توسط داوران اصلاح شود. در صورت سلب آوانتاژ، این وضعیت باید اصلاح شود (15:3ب).
چنانچه علیرغم وضعیت ناصحیح بازیکنان دفاعی حق خواهند داشت به صورت کامل در بازی مداخله نمایند بازیکنی که با نزدیک شدن و یا انجام سایر خطاها، پرتاب بازیکنان تیم مقابل را به تعویق اندازد یا در آن دخالت کند باید اخطار بگیرد و در صورت تکرار او باید تعلیق شود (16:1ج، 16:3و).
منبع: شبکه آموزش
ارسال توسط کاربر محترم سایت : j133719 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه