آموزش هند بال (قانون 18)

آموزش هند بال (قانون 18)
آموزش هند بال (قانون 18)


 

 

وقت نگهدار / منشی
 

(18:1) اساساً مسؤولیت اصلی وقت نگهدار برای وقت بازی، تایم اوت ها و زمان تعلیق بازیکنان تعلیقی می باشد. به صورت مشابه، مسؤولیت اصلی منشی برای فهرست اسامی تیم، جدول مسابقه، ورود بازیکنانی که پس از شروع بازی رسیده اند و ورود بازیکنانی که واجد شرایط بازی نیستند می باشد. دیگر وظایف، همانند کنترل تعداد بازیکنان و مسؤولین تیم در محوطه تعویض و خروج و ورود بازیکنان به عنوان مسؤولیت مشترک، تلقی می شود. به طور کلی فقط وقت نگهدار در صورت لزوم می تواند بازی را قطع نماید.
(18:2) اگر استفاده از ساعت تابلوی عمومی، امکان پذیر نباشد، آنگاه وقت نگهدار باید به صورت مرتب علی الخصوص در هنگام تایم اوت سرپرست مسؤول هر تیم را از وقتِ گذشته و وقتِ باقیمانده آگاه سازد. اگر استفاده از ساعت تابلوی عمومی مجهز به علامت پایان اتوماتیک امکان پذیر نباشد، وقت نگهدار، مسؤولیت اعلام علامت نهایی را در پایان نیمه اول و پایان بازی بر عهده دارد (قانون2:3). اگر تابلوی عمومی، قابلیت نشان دادن وقت تعلیق را نداشته باشد، (در مسابقات رسمی فدراسیون جهانی هندبال حداقل 3 مورد برای هر تیم) وقت نگهدار باید به وسیله کارت زمان، خاتمه هر تعلیق به انضمام شماره پیراهن بازیکن را بر روی میز نشان دهد.

علایم دست فدراسیون جهانی هندبال
 

هنگامی که یک پرتاب آزاد یا پرتاب اوت اعلام می شود، داوران باید بلافاصله جهتِ پرتاب را با استفاده از علایم 7 یا 9 نشان دهند. پس از آن، در صورت لزوم، جهت آگاهی افرادی که جریمه می شوند باید علایم دست مقتضی و مناسب اعلام شود.
اگر به نظر بیاید که بیان دلیل اعلام پرتاب آزاد یا پرتاب 7 متر مفید و سودمند می باشد، آنگاه یکی از علایم مربوط 6، 1، 11 برای آگاهی نشان داده می شود.

لیست علایم دست:
 

1- ورود به منطقه دروازه
2- دریبل غیر قانونی
3- گامهای اضافی یا نگهداشتن توپ بیش از سه ثانیه
4- بغل کردن، گرفتن، هل دادن
5- ضربه زدن
6- خطای حمله
7- پرتاب اوت ـ جهت
8- پرتاب دروازه بان
9- پرتاب آزاد ـ جهت
10- رعایت فاصله سه متر
11- بازی غیر فعال
12- گل
13- اخطار (زرد) دیسکالیفه (قرمز)
14- تعلیق (دو دقیقه)
15- اکسکلود
16- تایم اوت
17- اجازه برای دو نفر (که واجد شرایط بازی می باشند) برای ورود به زمین در خلال تایم اوت
18- علامت تذکر برای بازی غیر فعال
��نبع:شبکه آموزش
ارسال توسط کاربر محترم سایت : j133719 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه