ورزش > بسکتبال - لبران جیمز در یک رخداد دراماتیک، تاریخ جدیدی برای NBA خلق کرد.

بازنمایی چهره های تاریخ ساز با لبران جیمز - تصویر 1

بازنمایی چهره های تاریخ ساز با لبران جیمز

ورزش > بسکتبال - لبران جیمز در یک رخداد دراماتیک، تاریخ جدیدی برای NBA خلق کرد.

افشین رضاپور -خبرگزاری خبرآنلاین؛ چهره قهرمانی که می توان گفت تنش های پنهان یک ماموریت قاعده مند را پشت سر گذاشته است ...
اجرای موفقیت آمیز حرکتی فوق العاده دشوار در پایان مسابقه هایی ترکیب شده با هنر و فرهنگ ...
یک "ابر مرد " که فرضیه های فرمول بندی و پیش بینی ها را کنار می زند تا بگوید میان آنها و اسطوره های ورزشی ارتباطی وجود ندارد...
اسطوره ها ؛ برتری فردی و موفقیت می سازند...
نمابش استعداد از گذر فعالیت های بدنی برای من که طرفدار ستاره ها هستم ، همیشه لذتبخش است آن هم زمانی که بخواهم درباره لبران جیمز بنویسم...
تصویر مردانی تنومند که کار بدنی فوق طاقت انسانی انجام می دادند پیشتر در فیلم های گلادیاتور یا اسپارتاکوس دیده شد اما امروزه ورزش در کنار سینما و نه در قالب های تصنعی بلکه در دنیای واقعی تر نمادهای انسانی قدرتمند و اسطوره می سازد...

لبران جیمز در یک رخداد دراماتیک، تاریخ جدیدی برای NBA خلق کرد.قهرمانی با کلیولند در میان مردم و در رسانه ها به خاطر تلفیق عناصر مهارت و حوادث بازتاب وسیعی دارد و به نوعی تقدیر از شجاعت فردی در میان چهره های دردمندانه است که لبران به آنها الگوی هویت یابی عرضه می کند...
تماشاگران نسل من و کمی دورتر به خاطر دارند جوانان سیاه با تماشای بازی مایکل جوردن ، چگونه در رو��ای خارج شدن از " گتو" بودند و چند دهه پیشتر چگونه بسکتبال با اسطوره های سیاه ، بر زخم تنش های نابرابری اجتماعی مرهم بود...
لبران بازنمایی چهره های تاریخ ساز NBA است با تکنیک ، سرعت ، هوشمندی و روشنفکری که باورهای تازه ای با خود به نسل تازه بسکتبال تقدیم می کند...

252 43

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه