ورزش > دیگر ورزشها - درحالی که وادا ، آژانس بین المللی مبارزه با دوپینگ خواهان حذف کاروان المپیک روسیه از المپیک ریو شده ، توماس باخ در بزنگاهی تاریخی قرار دارد.

به نظر شما واکنش کمیته بین المللی المپیک به رسوایی بزرگ ورزش روس ها چه باید باشد؟ - تصویر 1

به نظر شما واکنش کمیته بین المللی المپیک به رسوایی بزرگ ورزش روس ها چه باید باشد؟

ورزش > دیگر ورزشها - درحالی که وادا ، آژانس بین المللی مبارزه با دوپینگ خواهان حذف کاروان المپیک روسیه از المپیک ریو شده ، توماس باخ در بزنگاهی تاریخی قرار دارد.

 

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ کمیته بین المللی المپیک در بزنگاهی تاریخی قرار گرفته است. اینکه حالا ثابت شده روس دوپینگ سیستماتیک داشتند. وادا خواهان اخراج روس ها از المپیک است. ولی اخراج یکی از بزرگترین قدرت های بزرگ ورزشی دنیا به مانند ایجاد یک جنگ جهانی در ورزش است. توماس باخ رئیس کمیته بین المللی المپیک در بزنگاهی تاریخی قرار گرفته . به نظر شما با توجه به تخلف انجام گرفته از سوی روس ها و البته کمک بزرگی که حذف احتمالی آنها در رشته های کشتی و وزنه برداری به کاروان ایران می کند ، آیا روسها باید از المپیک حذف شوند؟

4141

 

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه