کشتی گیران در گود زورخانه کشتی گیران در گود زورخانه کشتی گیران در گود زورخانه کشتی گیران در گود زورخانه کشتی گیران در گود زورخانه ...

تصاویری از تمرین ملی پوشان کشتی ایران در گود زورخانه / رسول خادم میاندار شد

ورزش > کشتی - ایسنا نوشت:تیم ملی کشتی آزاد ایران در زورخانه نامجو به تمرین ورزش باستانی پرداخت.
 • کشتی گیران در گود زورخانه

  کشتی گیران در گود زورخانه
  تصاویری از تمرین ملی پوشان کشتی ایران در گود زورخانه / رسول خادم میاندار شد - تصویر 1
 • کشتی گیران در گود زورخانه

  کشتی گیران در گود زورخانه
  تصاویری از تمرین ملی پوشان کشتی ایران در گود زورخانه / رسول خادم میاندار شد - تصویر 2
 • کشتی گیران در گود زورخانه

  کشتی گیران در گود زورخانه
  تصاویری از تمرین ملی پوشان کشتی ایران در گود زورخانه / رسول خادم میاندار شد - تصویر 3
 • کشتی گیران در گود زورخانه

  کشتی گیران در گود زورخانه
  تصاویری از تمرین ملی پوشان کشتی ایران در گود زورخانه / رسول خادم میاندار شد - تصویر 4
 • کشتی گیران در گود زورخانه

  کشتی گیران در گود زورخانه
  تصاویری از تمرین ملی پوشان کشتی ایران در گود زورخانه / رسول خادم میاندار شد - تصویر 5

رسول خادم شاگردانش را به گود روزخانه برد و آنها را در آنجا تمرین داد.تمرینی متفاوت با میانداری خودش.ملی پوشان در گود زورخانه شهید نامجو به انجام حرکات باستانی پرداختند.

 

251 43

 

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه