ورزش > مدیریت ورزش - نصب بخشی از صندلی های طبقه دوم ورزشگاه آزادی تکمیل شد.

تصویری از طبقه دوم ورزشگاه آزادی با صندلی های نصب شده - تصویر 1

تصویری از طبقه دوم ورزشگاه آزادی با صندلی های نصب شده

ورزش > مدیریت ورزش - نصب بخشی از صندلی های طبقه دوم ورزشگاه آزادی تکمیل شد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ سرانجام طبقه دوم بزرگ ترین ورزشگاه ایران هم مجهز به صندلی می شود. مسئولان ورزش کشور تصمیم گرفته اند در این طبقه ورزشگاه صندلی بگذارند که کار آن از مدتی قبل شروع شده اند. امروز تصاویری از طبقه دوم ورزشگاه آزادی منتشر شده که نشان می دهد نصب بخشی از صندلی های طبقه دوم ورزشگاه آزادی تکمیل شده است. در تصویر زیر، طبقه دوم ورزشگاه آزادی با تعدادی صندلی نصب شده را می بینید.

تصویری از طبقه دوم ورزشگاه آزادی با صندلی های نصب شده - تصویر 2
43 43

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه