ورزش > والیبال - رسانه مجازی کمیته ملی المپیک نوشت:ملی پوشان والیبال این روزها تمرینات طاق فرسایی را انجام می دهند.

سلفی ملی پوشان والیبال پس از یک تمرین طاقت فرسا - تصویر 1

سلفی ملی پوشان والیبال پس از یک تمرین طاقت فرسا

ورزش > والیبال - رسانه مجازی کمیته ملی المپیک نوشت:ملی پوشان والیبال این روزها تمرینات طاق فرسایی را انجام می دهند.

از زمانی که لوزانو به ایران آمده و خودش تمرین ملی پوشان والیبال را زیر نظر گرفته همه چیز جدی تر شده است و ملی پوشان به قول خودشان حتی فرصت این را ندارند که برای دقیقه ای بیکار بنشینند.

لوزانو حسابی عرق بازیکنان را در آورده و شرایط را طوری رقم زده که آنها واقعا مثل یک سرباز خودشان را برای جنگ آماده می کنند.

این تصویری است پس از پایان یک تمرین طاقت فرسا.ملی پوشان خندان هستند اما خستگی ناشی از تمرین کاملا در چهره آنها موج می زند.

والیبال

251 41

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه