ورزش > کشتی - بی شک خوشایندترین خبر روز ورزش ایران سهمیه ای بود که سرانجام حمید سوریان بدستش آورد.

شما همانی نیستی که تا دیروز به سوریان می تاختی؟ - تصویر 1

شما همانی نیستی که تا دیروز به سوریان می تاختی؟

ورزش > کشتی - بی شک خوشایندترین خبر روز ورزش ایران سهمیه ای بود که سرانجام حمید سوریان بدستش آورد.

آریا صالحی - خبرگزاری خبرآنلاین:سهمیه ای که خیلی دیر و سخت بدست آمد اما سرانجام بدست آمد. حمید که در سه مرحله قبلی انتخابی ناکام مانده بود، از این گذرگاه سالم رد شد تا من یکی بیش از همه برای محمد بنا خوشحال باشم. محمد بنا که خیلی ها منتظر زمین خوردنش هستند.

آنها که دوست دارند باد سوپرمن ورزش در المپیک بخوابد اما بنا می داند چه می کند. اگرچه خودش هم می داند حمیدش دیگر آن حمید گذشته و المپیک پیشین نیست. جدا از او اما حمید امروز در اوج محبوبیت است. پسری که یکتنه چند برابر کشتی فرنگی ایران مدال آورده اما خودش هم می داند که بیش از هر کسی در اتفاقات یکی دوسال اخیرش مقصر بوده است. حالا بعد از موفقیتش ، تب حمید دوباره داغ شده. باز داریم بادش می کنیم.حالا عکسش را همه جا گذاشته ایم. از اینستاگرام تا تلگرام و روی جلدهای مان.

او سهمیه ای را گرفته که کمترین سطح توانایی اش است. حالا باز داریم بار روی دوشش می ریزیم. خیلی از اینهایی که عکس تلگرام شان شده حمید ، همان هایی هستند که چند روز قبل منتقدش بودند و اگر در المپیک ببازد ، دارش می زنند. این را همه آنهایی که برایش پیام تبریک داده اند هم می توانند انجام بدهند. حمید کشتی های خوبی گرفت و به سهمیه المپیک رسید اما چهره اش نشان می داد هنوز همان اضطراب و ترس ماه های قبلش را دارد .

او هنوز همان حمید همیشگی است که فقط فکر می کند تنها سکوی کشتی ، سکوی قهرمانی است. همانی که با یک ناکامی و چند پوئن عقب افتادن ، سردرگم می شود. کسی که بعد از اولین باخت ، کشتی دوم را حتما می بازد. بنا برای بازسازی اش تلاش زیادی کرده اما حمید باید این مشکلش را حل کند تا به سرنوشت دوست شفیقش علی دبیر در المپیک آتن دچار نشود.

حمید پسر خوبی است که می خواهد گذشته را فراموش کند اما از او به اندازه حال روز این چند وقتش باید توقع داشته باشیم و این قدر فشار را رویش زیاد نکنیم که باز از بوم بیفتد.

252 43

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه