ورزش > والیبال - بازی حساس تیم ملی ایران و آمریکا در لیگ جهانی در شب دوم این بازی ها برگزار شد.

شکست میلی متری والیبال ایران برابر آمریکا /لعنت به چشم عقاب! - تصویر 1

شکست میلی متری والیبال ایران برابر آمریکا /لعنت به چشم عقاب!

ورزش > والیبال - بازی حساس تیم ملی ایران و آمریکا در لیگ جهانی در شب دوم این بازی ها برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین ؛در دومین بازی لیگ جهانی در برزیل و برای مصاف با آمریکا ، رائول لوزانو از معنوی نژاد و مرندی در ترکیب اصلی تیم استفاده کرده بود. مسابقه را بچه های ایران برابر ستارگان آمریکا عالی شروع کردند. در امتیازهای ابتدایی ایران خیلی سریع پیش افتاد. ابتدا ایران 2 بر صفر پیش افتاد و سپس تا امتیاز 6 بر 3 ایران پیش بود. اگرچه بعد از این ، آمریکایی ها با دو دفاع عالی توانستند به امتیاز 5 برسند. امتیاز 7 ایران را شهرام محمودی برای تیم ملی کشورمان گرفت. امتیاز 6 آمریکا را آنها از میلاد عبادی پور گرفتند و امتیاز هفتم شان را از روی دست شهرام زدند. امتیاز 8 اما در نهایت به ایران رسید. امتیازی که روی خطای یاران آمریکایی برای ما بدست آمد تا وقت استراحت اول برای ایران باشد. در این بازی و در دقایق ابتدایی اش ، جواد معنوی نژاد عالی کار کرد.

در شروع دوباره بازی ، بچه ها ضریب اشتباهات شان بالا رفت. آمریکایی ها به ایران رسیدند. در امتیاز 10 دو تیم برابر بودند. ایران می توانست پیش باشد اما اشتباه عجیب شهرام محمودی در تشخیص محل فرود توپ و بعد هم اشتباه معنوی نزاد در زدن سرویس ، 2 امتیاز آمریکایی ها ر ا پیش انداخت. جواد امتیاز 11 را برای ایران گرفت اما باز هم در حمله آمریکایی ها با سرعت توانستند از ما امتیاز بگیرند . آمریکایی ها باری دیگر با یک خطای جایگیری به ایران امتیاز دادند و بازی 13 بر 12 شد. آرون راسل اما لحظه ای بعد ، توانست امتیاز از ایران بگیرد. بچه های ما امتیاز 13 را گرفتند و لحظه ای بعد آرون راسل توپش را بیرون زد و دو تیم در امتیاز 14 برابر شدند. 

امتیاز 15 ما را محمد موسوی از خط سرویس گرفت. او دومین سرویسش را هم خوب زد. معنوی نژاد در انتهای زمین توپ را عالی جمع کرد اما بچه ها قدر این فرصت را ندانستند و امتیاز دو تیم در 15 برابر شد. 

میلاد عبادی پور با بازی با دفاع آمریکایی ها ، ایران را زودتر به امتیاز 16 رساند.

ایران امتیاز 17 را گرفت. سرویس معروف در رفت و برگشت برای مان امتیاز شد اما سرویس بعدی کاپیتان ایران به دلیل خطای جایگیری بچه های ایران به امتیاز برای آمریکایی ها بدل شد. لحظه ای بعد آرون راسل خطای دوضرب داشت و باید امتیاز به ایران می رسید اما جان اسپارو درخواست ویدئوچک داد. داور متوجه شد که خودش اشتباه کرده است. باید این سرویس تکرار می شد.کریستینسون برای آمریکایی ها سرویس زد. شهرام محمودی قدر این فرصت را ندانست و دو تیم برابر شدند .
کریستینسون باز سرویس زد. باز معنوی نژاد توپ را عالی گرفت باز اما اسپکرها خوب نبودند و در نهایت آمریکایی ها امتیاز گرفتند تا لوزانو خیلی سریع تایم اوت بگیرد. او با مرندی سر جایگیری اش حرف زد و تیم را به زمین فرستاد.
آمریکایی ها در ادامه مسابقه 20 بر 18 از حریف پیش افتادند. دیوید لی سرویس زد و شهرام محمودی توانست امتیاز 19 را برای ایران بگیرد. عادل غلامی که امشب خیلی سرحال نبود ، سرویس از دست داد. مباشری امتیاز 20 را برای ایران گرفت. مهدوی برای ایران سرویس زد و امتیاز گرفت . دو تیم برابر شدند سرویس بعدی مهدوی هم عالی بود. راسل توپش را اوت کرد و ایران از آمریکا پیش افتاد. اسپارو تایم اوت گرفت . در شروع دوباره بازی آمریکایی ها عالی کار کردند. ابتدا یک امتیاز گرفت و سپس دوباره پشت هم مباشری دفاع شد تا آنها این بار 23 بر 22 از ایران پیش بیفتند.این بار مباشری روی سرویس اندرسون برای ایران امتیازی عالی گرفت و امتیاز بعدی را هم خود مباشری برای ایران گرفت. ایران امتیاز 24 را هم برای کشورمان گرفت. حالا ما برای بردن این ست یک امتیاز می خواستیم مباشری سرویس زد ، میرزاجانپور در دفاع روی تور عالی دفاع کرد و این ست را ایران برد.

ست دوم:

با شروع ست دوم اولین امتیاز را آمریکایی ها گرفتند.شاید شروع مثل ست اول نبود اما امتیازها در فاصله ای نزدیک  ردوبدل می شد.

در امتیاز سوم و چهارم آمریکایی ها فاصله خودشان را به دو امتیاز رساندند و وقتی سرویس معنوی نژاد به تور برخورد کرد آنها پنجمین امتیاز را هم گرفتند.این بار اندرسون پشت سرویس ایستاد و یک امتیاز سرویس را گرفت تا اختلاف به عدد 4 برسد.آمریکا امتیاز هشتم را هم روی اشتباه محمد موسوی گرفت.ضربه او به تور برخورد کرد تا نخستین تایم استراحت فنی گرفته شود.

پس از بازگشت به زمین ایران امتیاز پنجم را گرفت اما بلافاصله آمریکایی ها جبران کردند و پشت سر هم امتیاز نهم و دهم را هم گرفتند.

اشتباه پشت اشتباه.آنقدر که در چشم بر هم زدنی آمریکایی ها به امتیاز 16 رسیدند و امتیاز ایران 6 بود.در این لحظه دومین زمان استراحت فنی فرا رسید.لوزانو تلاش زیادی می کرد تا نکات فنی را به شاگردانش گوشزد کند تا آنها با درک کردن شرایط به بازی برگردند.او به بازیکنانش می گفت که سرویس های آمریکایی ها پیچیده نیست و آنها می توانند به بازی برگردند.

پس از بازگشت به زمین سرویس آمریکایی ها به بیرون رفت و امتیاز هفتم به ایران رسید.اما ضربه عادل غلامی تبدیل به امتیاز هفدهم برای آنها شد.

سرویس ساندر دو امتیاز پی در پی را برای آمریکا به همراه داشت اما ضربه سوم او به تور برخورد کرد.لوزانو در این لحظه سعید معروف را بیرون کشید و مهدوی را جایگزین او کرد.اختلاف 10 امتیاز بود و کار برای جبران سخت.

مهدوی سرویس را که زد به تور برخورد کرد و امتیاز نوزدهم به آمریکا رسید.این بار کاپیتان آمریکا زننده سرویس بود.توپ در یک رفت و برگشت در زمین ایران خوابید و امتیاز بیستم به حریف رسید.

لوزانو در این لحظه درخواست وقت استراحت کرد.با بازگشت دو تیم به زمین دوباره "لی " زننده سرویس بود.این بار هم امتیاز برای آمریکایی ها بود و آبشار محمد موسوی با تک دفاع آنها همراه بود.یک بار دیگر دیوید لی و این بار از منطقه ششم توپ در زمین ایران خوابید تا بازی به امتیاز 22- 8 به نفع حریف شود.

سرویس بعدی آمریکایی ها امتیاز نهم را برای ایران به همراه داشت.شاگردان لوزانو با سرویس های خوب و دفاع های خوبتر به امتیاز یازدهم رسیدند اما موتور آنها برای جبران نتیجه خیلی دیر روشن شده بود.

اندرسون زننده سرویس برای آمریکا بود که این بار ضربه خوب بچه ها ایران را به امتیاز 12 رساند.محمد موسوی برای ایران زننده سرویس بود که ضربه او به تور برخورد کرد و امتیاز 24 را برای آمریکا به همراه داشت.چند ثانیه بعد عادل غلامی امتیاز سیزدهم را برای ایران گرفت و میرزاجانپور سرویس پرشی موجی را امتحان کرد که آبشار آمریکایی ها تبدیل به امتیا 25 برای آنها شد تا بازی یک بر یک برابر شود.

 

ست سوم:

شاگردان لوزانو در "ست " دوم کاملا متفاوت شدند.البته نباید از تغییر تاکتیکی آمریکایی ها هم غافل شد.

شروع ست سوم با امتیاز برای آمریکا همراه شد.عادل غلامی سرویس را زد که پس از چند بار رفت و برگشت اندرسون با آبشارش که زد از روی دستهای مباشری امتیاز را گرفت.

مباشری خودش اولین امتیاز را برای ایران گرفت و از کنار دستان اندرسون توپ را وارد زمین آمریکا کرد.چند ثانیه بعد این اندرسون بود که از روی دست های مباشری امتیاز دوم را گرفت.

بازی در این "ست "نزدیک بود.این بار دفاع محمد موسوی ایران را با آمریکا برابر کرد اما سرویس مباشری به بیرون از زمین رفت تا امتیاز سوم به آمریکا برسد.اشتباه بازیکنان دو تیم زیاد بود چرا که زننده سرویس آمریکا هم توپ را به تور زد تا امتیاز نصیب ایران شود.

شاگردان دو امتیاز پی در پی گرفتند تا بازی به امتیاز 5 بر سه برسد.آنها با همین اختلاف امتیاز تا امتیاز هشتم پیش رفتند که نخستین استراحت فنی گرفته شد.

پس از بازگشت به زمین امتیاز هفتم با ضربه میلاد عبادی پور به ایران رسید تا اختلاف امتیاز به عدد یک برسد.پس ازاینکه سرویس شهرام محمودی به امتیاز برای آمریکا تبدیل شد آنها هم سرویس خودشان را به تور زدند.سپس نوبت مباشری بود تا این کار را انجام بدهد.

اختلاف همان دو امتیاز بود.10 - 8 به نفع آمریکا.شاگردان لوزانو در چشم بر هم زدنی و با سرویس خوبی که موسوی زد این دو امتیاز را جبران کردند تا امتیاز برابر شود اما برخورد سرویس موسوی با تور امتیاز یازدهم را تقدیم آمریکایی ها کرد.

بازی در این ست نزدیک بود و دو تیم پایاپای پیش می رفتند.همه چیز برابر بود تا اینکه دفاع خوب عادل غلامی روی تور ایران را پیش انداخت.با این حال آمریکایی ها امتیاز 13 را روی اشتباه میلاد عبادی پور که توپش به تور برخورد کرد گرفتند.امتیاز چهاردهم هم برای آنها روی دفاع تور خوبشان به دست آمد.

ایران با مباشری بازی را به تساوی کشاند اما...

در امتیاز پانزدهم سرویس هولمز به تور برخورد کرد و دوباره همه چیز برابر شد.این بار شهرام محمودی سرویسی زیبا را زد و توپش به زمین آمریکا خوابید تا با گرفتن امتیاز شانزدهم زما استراحت فنی دوم هم فرا برسد.

پس از بازگشت به زمین این بار سرویس محمودی به بیرون رفت.16 - 16.امتیاز هفدهم را محمد موسوی برای ایران گرفت.همه چیز مساوی پیش می رفت که اشتباه آمریکایی ها امتیاز هجدهم را نصیب ایران کرد.

باز هم محمد موسوی و باز هم اشتباه او در زدن سرویس که به تور برخورد کرد.خودش هم از این اتفاق عصبانی شده بود.با این حال عادل غلامی امتیاز نوزدهم را برای ایران کسب کرد.

پس از کسب امتیاز نوزدهم توسط آمریکایی ها لوزانو درخواست استراحت کرد.او به مباشری می گفت که روی آبشارهای اندرسون باید دقت بیشتری داشته باشد.پس از بازگشت از زمین امتیاز بیستم به ایران رسید.

این بار میلاد عبادی پور زننده سرویس بود.او ریسک نکرد و توپش را با دقت به زمین آمریکا فرستاد.در یک رفت و برگشت عادل غلامی و مباشری با هوش بالای خودشان امتیاز بیست و یکم را گرفتند تا این بار نوبت آمریکایی ها باشد که تقاضای وقت استراحت کنند.

پس از بازگشت به زمین دوباره میلاد عبادی پور زننده سرویس بود.این بار آبشار اندرسون امتیاز بیستم را برای آمریکایی ها به همراه داشت."گارت"که سرویس را زد آبشار شهرام محمودی با دفاع روی تور داخل زمین ایران خوابید و دوباره همه چیز برابر شد.21 - 21.

دوباره "گارت" و زدن یک سرویس خوب.توپ در دو رفت و برگشت به صورت دوبل وسط داخل زمین آمریکا خوابید.

زننده سرویس ایران این بارکسی نبود جز عادل غلامی.سرویس او باز هم با آبشار اندرسون همراه بود و دوباره هم امتیاز شدن ایران و آمریکا.

هولمز؛بازیکنی که سرویس اش به تور برخورد کرد و ایران را به امتیاز 23 رساند.مهدوی زننده سرویس ایران بود.او هرچند برای زدن این سرویس ریسک نکرد اما توپش با اختلاف به بیرون رفت.23 -23.

جالب اینجاست که ضریب اشتباهات بازیکنان دو تیم خیلی بالا بود.سرویس آمریکایی ها هم به اوت رفت و دوباره ایران پیش افتاد.اما چند ثانیه بعد باز هم این اندرسون بود که امتیازها را برابر کرد.در امتیاز 25 این آمریکایی ها بودند که با دفاع خوب روی تور از ایران پیش افتادند.دراین لحظه لوزانو درخواست وقت استراحت کرد.

پس از بازگشت به زمین امتیاز 25 از منطقه چهار به ایران رسید.آرمین تشکری به زمین آمد تا از توانایی اش برای زدن سرویس استفاده کند اما آبشار اندرسون که یک شب خیلی خوب را پشت سر گذاشت امتیاز را نصیب آمریکا کرد.25 - 26 به نفع آمریکا.شاگردان "اسپرو"امتیاز 27 را که گرفتند لوزانو درخواست ویدئو چک کرد اما توپ میرزاجانپور به دست مدافعان آمریکا برخوردی نداشت تا ایران در "ست" سوم هم بازنده باشد.

ست چهارم

در شروع ست چهارم ، ایران اولین امتیاز را توسط عبادی پور با تاکتیک دوبله وسطش بدست آورد اما گارت بازی را مساوی کرد. شهرام محمودی در سرویس بعدی دفاع شد و آمریکایی ها 2 بر یک پیش افتادند. تیم ملی که در ست سوم ناباورانه و با بدشانسی بازی را به آمریکایی ها داد ، در این ست دنبال پیروزی و 5 سته کردن مسابقه بود. از دست رفتن سرویس کریستینسون بازی را برابر کرد. میلاد عبادی پور با دفاعی عالی امتیاز 3 را هم برای ایران گرفت. خطای تور از موسوی بازی را برابر کرد.

تیم ملی در این ست داشت بهتر بازی می کرد. بچه ها دفاع های خوبی انجام می دادند و اگرچه بازی برابر پیش می رفت اما ایران به نسبت بازی با برزیل ، خیلی بهتر بازی می کرد. مباشری  حسابی در تیم جا افتاده بود. 

آمریکایی ها 7 بر 6 از ایران پیش بودند . شهرام محمودی امتیاز برابر 7 را روی توپ گیری عالی مباشری در انتهای زمین برای ایران گرفت اما آمریکاییها زودتر از ما به امتیاز 8 رسیدند. لوزانو در تایم استراحت مدام به بچه هایش داشت نکته فنی می گفت. او هم از روند بازی تیم راضی بود می خواست با دقت تر بازی کنند.

آمریکایی ها در شروع دوباره بازی توانستند دو امتیاز بگیرند و سپس یک امتیاز را شهرام محمودی گرفت. در این لحظه جان اسپاروی ارام با بازیکنان تیم ایران اختلافی پیدا کرد و چیزی گفت که داور دوم شنید. او برای حرف هایش از داور مصری کارت زرد گرفت. بازی برای دقایقی طولانی قطع شد. آمریکایی ها با شروع بازی امتیاز 11 را گرفتند. شهرام بعد از این امتیاز 9 را برای ایران گرفت. ما دو امتیاز عقب بودیم. در ماراتنی طولانی شهرام امتیاز 10 را هم برای ما گرفت. اختلاف حالا یک امتیاز بود. آمریکایی ها از معروف امتیاز 12 را هم گرفتند موسوی امتیاز 11 را هم برای ایران گرفت. آمریکایی ها باز هم دفاع شدند اما دفاع بچه های ما به اوت رفت و آنها 13 شدند. موسوی توپش را به اوت زد و امریکایی ها 14 شدند.عبادی پور اسپک از دست داد و آمریکایی ها 15 شدند. خطای تور گارت امتیاز 12 را برای ایران بدست آورد. موسوی سرویسش را اوت کرد و ایران 16 بر 12 عقب افتاد.

لوزانو از معروف جداگانه خواست که با مربی حریف کل کل نکند و بعد با دیگران حرف فنی زد.

 

ایران دو امتیاز گرفت و 14 شد و آمریکایی ها 17 شدند. اندرسون سرویس از دست داد و ما 15 شدیم. عبادی پور توپ خراب کرد و آمریکایی ها 18 شدند. گارت سرویس از دست داد و ما 16 شدیم.سراسیمگی بچه ها به کریستینسون فرص داد تا امتیاز 19 را بگیرد. شوجی سرویس زد. او هم خیلی بد زد. ما 17 شدیم.دفاع عالی مباشری ما را به امتیاز 18 رساند. لی توپش را اوت کرد و دو تیم برابر شدند. 

بچه ها عالی پیش رفتند و اسپارو ناچار به گرفتن تایم اوت شد.مباشری و مرندی در این دقایق عالی بودند. مباشری امتیاز 20 را هم برایایران گرفت. میرزاجانپور با اشتباهی عجیب فرصت امتیاز ایران را از دست داد و دو تیم 20 شدند.بلافاصله مباشری دفاع شد و آمریکایی ها 21 بر 20 پیش افتادند.لوزانو درخواست وقت استراحت کرد. این بار سر بچه هایش فریاد می زد تا آنها را تهییج کند.

شهرام امتیاز 21 را برای ما گرفت و باز برابر شدیم. مباشری سرویس زد. شهرام امتیاز گرفت و ما پیش افتادیم. مباشری در این لحظاتخوش می درخشید. بلافاصله اسپارو تایم استراحت گرفت. اندرسون امتیاز 22 را برای آمریکا گرفت و امتیاز 23 ایران را هم شهرام گرفت. آرمین تشکری آمد و سرویس زد اما دیوید لی امتیاز برابر آمریکایی ها را گرفت. عادل امتیاز 24 را برای ایران گرفت. امتیاز 25 را اندرسون با بیرون زدن توپش به ایران داد و بازی به ست پنجم رفت. اسپارو درخواست چلنج داد . بازی برگشت ، توپ خط را لمس کرده  بود ، به اندازه یک سانتی متر! بازی از سر گرفته شد. اندرسون باید سرویس می زد. توپ گیری عالی مباشری و توپی که اندرسون به بیرون زد ، امتیاز 25 را باید به ایران می داد اما باز هم اندرسون امتیاز گرفته بود. لوزانو تایم استراحت گرفت. بازی بدجوری به هم پیچید.

اندرسون امتیاز 26 را هم برای آمریکایی ها گرفت و در نهایت آمریکایی ها در یک بازی نزدیک و نفسگیر ، 3 بر یک از سد ایران گذشتند . تکنولوژی چشم عقاب این بار بدجوری به ایران ضربه زد و درحالی که می شد بازی را ببریم ، همه برنامه های مان به هم ریخت. 

 

 

251 41

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه