ورزش > مدیریت ورزش - رئیس کمیته داوران گفت: اینکه عنوان شده است داوری در تست آمادگی جسمانی تیغ کشی کرده است، این موضوع به هیچ عنوان صحت ندارد.

فریدون اصفهانیان:کی گفته داوران چاقو کشیده اند؟ - تصویر 1

فریدون اصفهانیان:کی گفته داوران چاقو کشیده اند؟

ورزش > مدیریت ورزش - رئیس کمیته داوران گفت: اینکه عنوان شده است داوری در تست آمادگی جسمانی تیغ کشی کرده است، این موضوع به هیچ عنوان صحت ندارد.

فریدون اصفهانیان گفت: در یکی از خبرگزاری مطلبی عنوان شد که یکی از «داوران در حین برگزاری تست آمادگی جسمانی داوران اقدام به تیغ کشی کرده است» لازم به توضیح است که در زمان انجام تست، یکی از داوران که تنوانسته بوده تست های مربوطه را به خوبی پشت سر بگذارد، کنترل خود را از دست داده و به دلیل ناراحت بودن از این اتفاق صحبت های به میان آورد که در شان جامعه داوری نبوده است و این باعث ناراحتی داورانی شد که برای تست در ورزشگاه حضور یافته بودند.

وی در ادامه گفت: البته لازم به توضیح است کسانی که عنوان کردند داوری در تست اقدام به تیغ کشی کرده جای تعجب دارد، چرا که داوری که در برای این آزمونها می آید، تنها چیری که همراه اوست لباس داوری است. پس چگونه می تواند این اقدام را انجام دهد. این موضوع به هیچ عنوان صحت ندا��د. ضمن اینکه پس از گذشت مدتی پس از آرام شدن این داور وی از حسین عسگری و کلیه داورانی که در آنجا حضور داشتند عذرخواهی کرده است.

 

251 41

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه