فنون جودو

فنون جودو

 

تألیف و ترجمه: حمید وثیق زاده انصاری
منبع: راسخون
 
در ورزش جودو تعدادی تکنیک وجود دارند که در صورتی که به خوبی به کار گرفته شده و مورد اجرا قرار گیرند می‌توانند واقعاً کشنده باشند. اگر شما نیز یکی از ورزش دوستان هنرهای رزمی هستید در این جا مطالبی برای شما وجود دارد که دوست نخواهید داشت آنها را از دست بدهید.
آنها که خود یک دانش آموخته ی تکواندو هستند می‌توانند به جرأت بگویند که فرا گیری هر کدام از سبکهای رزمی ابزاری برای بهتر نمودن شخصیتی بزرگ است. بدن خود را متناسب نگه دارید، نیروی درونی را تقویت سازید و در بیرون خون سرد بمانید. دیگر بیش از این چه می‌خواهید؟ شما هم چنین می توانید به هنگام در خطر بودن با ضربه زدن به سمت عقب از خود محافظت نمایید. حال که صحبت از دیگر سبکهای هنرهای رزمی به میان آوردیم جودو یکی دیگر از این سبکها است که ما در صدد هستیم تا در این مقاله به آن بپردازیم.

تکنیکهای پرتابی

این تکنیکها در برگیرنده ی حرکات مربوط به پرتاب کردن حریف به کنار به هنگام هجوم آوردن وی است. تکنیکهای پرتابی در دسته هایی مختلف وجود دارند - پرتاب کردن دست، پرتاب پا و پرتاب کردن باسن. این پرتابها یا به صورت ایستاده صورت میپذیرند و یا گاهی به صورت پرتابهای فدا سازی.
فنون جودو

پرتاب از شانه با یک دست: ایپون سوئیناگه

این پرتاب همان گونه که از نام آن نیز پیدا است شامل بلند کردن حریف (که در پشت سر او قرار دارد) بهه یفرد با استفاده از یک دست، گذاشتن وزن بر روی شانهاش و آن گاه پرتاب کردن او به سمت پایین میشود. در چنین حرکات تک دستی جودو دست دیگر چندان مورد استفاده قرار نمیگیرد.

بر زمین انداختن از گوشه: سومی اوتوشی

در این جا وی حریف خود را با استفاده از هر دو دست خود و در حالی که با زاویهای کم رو به روی او است بلند مینماید و سپس وی را بر روی زمین میاندازد. این پرتاب بخشی از 67 پرتاب کنونی موجود در جودوی کودوکان است.

خالی کردن زیر پای پیش رفته: دآشی هارائی

دآشی هارائی، یکی از تاکتیکهای پرتاب با پا، یکی از پیش رفتهترین تکنیکهای جودو محسوب میگردد. این تکنیک یکی از روشهای خالی کردن زیر پا است. فردی که این تکنیک را به اجرا میگذارد در ابتدا کار خود را با محکم گرفتن حریف با دست و در حالی که رو به او است شروع میکند. سپس مهاجم پای خود را به سمت مخالف بدن حریف خود میبرد و پای مخالف او را از زیر میزند و زیر پای او را خالی میکند. این کار باعث به ��م خوردن تعادل او میگردد. در طول این حرکت قسمت بالا تنه ی بدن باید با استفاده از نیروی لارم به وجود آمده در نتیجه ی چرخش عضلات باسن از حرکت رانشی - کششی پشتیبانی کند. این امر برای اجرای صحیح این تکنیک ضروری است.

تکنیکهای گلاویز شدن

اساساً گلاویز شدن بی حرکت ساختن حریف با ضربه فنی کردن و رساندن بدن وی به سطح زمین را در پی دارد. این تکنیکها دیگر شامل بلند نمودن شخصی نمیشود. این تکنیکها را میتوان یا به حالت ایستاده و یا به حالت نشسته بر روی زمین به اجرا گذاشت. این تکنیکها به منظور از کار انداختن حریف به کار میروند. یکی از این حرکات گلاویزی کانی باسامی و یا قیچیهای پرنده نامیده میشود. فرد در این حرکت وزن خود را بر روی یک دست قرار میدهد، در حالی که پاهای وی در حالتی قیچی مانند قرار گرفتهاند و حریف را در بین پاهای خود نگه داشته است. زمانی که آن فرد، فرد دیگر را در بین پاهای خود نگه داشته است، آن گاه حریف با استفاده از نیروی پاها بر زمین زده خواهد شد. یکی از پاها تقریباً در انتهای نیم تنه قرار دارد و پای دیگر در طرف مقابل و در زیر رانهای حریف قرار میگیرد.

تکنیکهای فدا سازی

در این تاکتیکها فرد پس از این که حریف را بلند میکند خود را بر روی زمین میاندازد. این تکنیک یک پرتاب فدا سازی نامیده میشود که در طی آن فرد نیز به همراه حریف خود را به روی زمین میاندازد تا از صدمه دیدن خود جلو گیری نماید و سپس بلا فاصله بر حریف خود مسلط میشود. تقرییاً تمامی این حرکات در حالت ایستاده به انجام میرسند.

ضربات فنی و یا چسباندن حریف به تشک

مجدداً هدف انجام این حرکات تقریباً مانند تکنیکهای گلاویز شدن است - برای از کار انداختن حریف. در این جا، حریف بر روی زمین ضربه ی فنی میگردد و در یکی از این حرکات یکی از دستها به دور گردن حریف حلقه زده میشود و دست دیگر دست حریف را نگه میدارد.

تکنیکهای بند آوردن نفس و یا خفه کردن

همان گونه که از نام آن نیز پیدا است، این تکنیک بند آوردن نفس و یا خفه کردن حریف را از طریق اعمال فشار بر روی سرخ رگ سبات در پی دارد. این تکنیک نیز به مانند گلاویز شدن است، اما اندکی خطرناکتر. این تکنیکها با دقت بسیاری به کار برده میشوند و هنگامی که در یک رقابت مورد استفاده قرار گیرند مستلزم نظر کارشناسی و نظارت هستند.

تکنیکهای قفل کردن مفاصل

در این تکنیکها مفصلهای بدن حریف برای پیش گیری از حمله ی حریف قفل میشوند. در این تکنیک زانوها، آرنجها و دیگر مفاصل بدن مورد هدف قرار میگیرند. مجدداً، این تکنیک نیز نوعی از تکنیک گلاویز شدن است.

تکنیکهای ضربه به بدن

این تکنیکها نه تنها شامل بلوک شدن و یا دفاع میشوند بلکه حرکات هجومی را نیز در بر میگیرند. این حرکات شامل ضربه زدن به چشمهای حریف با استفاده از نوک انگشتان، ضربات مشت، آپر کات، ضربات پهلو و عقب و انواع دیگری از ضربات به بدن میشود.
در نهایت تمامی این چیزها ما را به یاد این گفته ی دنگ مینگ دا، یک ورزش کار هنرهای رزمی و فیلسوف میاندازد. "برخی از مبارزان به نظر خشن میرسند، اما آرام هستند. برخی دیگر به نظر آرام میآیند، اما خشن هستند. نگاه خود را فراتر از ظواهر ببر؛ وضعیت را به نفع خود قرار دهید". 

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه