نکاتی درباره قوانین و مقررات هندبال

نکاتی درباره قوانین و مقررات هندبال


 
نکاتی درباره قوانین و مقررات هندبال - تصویر 2
در شروع مسابقه باید حداقل ۵ نفر بازیکن در هر تیم حاضر باشند و اگر در چنین مسابقه تعداد کمتر از ۵ باشند بازی ادامه خواهد یافت.

تیم هندبال:

یک تیم رسمی هندبال ۱۲ نفر بازیکن میباشد که در زمین شش نفر بازیکن و یک دروازه بان که جمعاً هفت نفر بازی می کنند و ۵ نفر ذخیره می باشد.
در شروع مسابقه باید حداقل ۵ نفر بازیکن در هر تیم حاضر باشند و اگر در چنین مسابقه تعداد کمتر از ۵ باشند بازی ادامه خواهد یافت.
هر تیم باید از محل ویژه تعویض خود استفاده کند و هیچ وقت نباید تعداد بازیکنان داخل زمین از هفت نفر بیشتر باشد. خطای تعویضی با یک پرتاب آزاد از محل خطا و ۲ دقیقه اخراج برای بازیکن خطا کار جریمه دارد.
شماره لباسها باید از یک تا بیست باشد.

دروازبان اجازه دارد:

ـ برای دفاع از دروازه، تپ را با هر قسمت از بدن لمس کند.
ـ به صورت آزاد، با حمل توپ، در محوطه دروازه خود حرکت کند.
ـ بدون توپ از محیط دروازه خارج شود و به عنوان بازیکن زمین و تحت مقررات مربوط به بازیکنان زمین در بازی شرکت جوید.

دروازه بان اجازه ندارد:

ـ در حرکات دفاعی خود بازیکنان حمله را به خطر اندازد.
ـ توپ را پس از کنترل عمداً از خط دروازه به خارج بفرستد.
ـ با توپی که کنترل کرده است از محوطه دروازه خارج شود.
ـ پس از پرتاب دروازبان، قبل از بازیکن دیگر، توپ را لمس کند.
ـ در حالی که توپ را، که به عنوان بازیکن زمین در اختیار دارد، با خود به داخل محوطه دروازه ببرد.
ـ و موارد دیگر.

محوطه دروازه:

تنها دروازه بان حق دارد در محوطه دروازه، که خط ۶ متر جزو آن به حساب می آید حضور داشته باشد. در صورتی که یک بازیکن زمین با هر قسمت از بدن این محوطه را لمس کند خطا است بازیکن خودی حق ندارد توپ را عمداً به داخل محوطه دروازه خود بیندازد.

نحوه بازی با توپ برای هر بازیکن:

هر بازیکن اجازه دارد با همه اجزای بدن که بالاتر از زانو است توپ را پرتاب کند، هل بدهد یا ضرب بزند بگیرد و یا متوقف کند.
توپ را ایستاده و یا هنگامی که روی زمین متوقف است تا ۳ ثانیه در اختیار نگهدارد.
حداقل تا سه قدم توپ را با خود حمل کند.
در حالت ایستاده و یا دویدن یک مرتبه به زمین بزند و یا بطور مکرر آن را با یک دست در بیل کند بعد از کنترل مجدد توپ قانون ۳ ثانیه و ۳ قدم وارد عمل خواهد شد.
توپ را با یک دست به دست دیگر بدهد.
بازیکن اجازه ندارد در بازی با توپ به شرح زیر عمل کند:
توپ را دو بار پشت سرهم لمس کند مگر اینکه در بین این دو لمس توپ با زمین، بازیکن دیگر و یا دروازه تماس پیدا کرده باشد.
توپ را با ساق و یا پا لمس کند. مگر اینکه توسط یار مخالف به طرف او پرتاب پده باشد.
تیم نمی تواند با بازی غیر فعال توپ را بیش از اندازه حفظ کند.
در صورتی که توپ با داور که روی زمین حضور دارد برخورد کند بازی ادامه خواهد یافت.

پرتاب اوت:

پرتاب اوت وقتی انجام می شود که تمام توپ از همه عرض خط طولی زمینی خارج شده باشد و یا این که قبل از خروج از خط عرضی با بازیکن دفاع برخورد کرده باشد.
محل پرتاب اوت نقطه ای است که توپ از خط طولی خارج شده است. پرتاب اوت از خط عرضی از زاویه تلافی خطها طولی و عرضی سمت خروج توپ است و بدون سوت انجام می شود.
در لحظه پرتاب باید یک پازیکن با خط طولی در تماس باشد پای دیگر آزاد است.
در لحظه پرتاب بازیکنان تیم مخالف باید حداقل ۳ متر با پرتاب کننده فاصله داشته باشند مگر اینکه محل پرتاب بین خطهای ۶ و ۹ متر باشد و بازیکنان دفاع پشت خط ۶ متر خود مستقر شده باشند.

پرتاب دروازه بان:

پرتاب دروازه بان هنگامی انجام می شود که توپ از خط عرضی بدون دخالت تیم مدافع خارج شده باشد .
پرتاب دروازه بان از داخل محوطه دروازه به سمت زمین بدون سوت داور انجام می شود و هنگام پرتاب انجام شده تلقی می شود که توپ از خط ۶ متر رد شده باشد.
پس از پرتاب، دروازه بان نمی تواند مجدداً آن را لمس کند مگر این که در این فاصله، توپ توسط فرد دیگر لمس شده باش
www.daneshvavarzesh.blogfa.com
http://www.aftabir.com منبع : آفتاب

 

 

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه