ورزش کردن درمان بیماری افسردگی

افسردگی

ورزش در درمان بسیاری از بیماریها از جمله افسردگی تاثیر بسزایی دارد. 30 دقیقه ورزش در روز می تواند آثار افسردگی را به اندازه برخی روش های روان درمانی و داروهای ضد افسردگی کاهش دهد.

افسردگی

بررسی روانپزشکان نشان می دهد، روزانه سی تا سی و پنج دقیقه ورزش می تواند آثار و عوارض افسردگی را تا نصف کاهش دهد و این کار برابر با تاثیر روش های درمانی متداول و مصرف برخی از داروهای ضد افسردگی است. روانپزشکان قصد دارند با استفاده از نتایج این تحقیق شیوه ای مختلط از روش های روان درمانی و ورزش را برای درمان افسردگی ابداع کنند.

افسردگی, درمان افسردگی,تست افسردگی,ضد افسردگی,افسردگی چیست,افسردگی شدید, ورزش,ورزش ضد افسردگی,رابطه ورزش و افسردگی,بیماری افسردگی افسردگی, درمان افسردگی,تست افسردگی,ضد افسردگی,افسردگی چیست,افسردگی شدید, ورزش,ورزش ضد افسردگی,رابطه ورزش و افسردگی,بیماری افسردگی
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه