کمپهای آموزش نینجا: نظری اجمالی

کمپهای آموزش نینجا: نظری اجمالی

 

ترجمه و تألیف: حمید وثیق زاده انصاری
منبع: راسخون
 
یک جنگ جوی نینجا مبارزی غیر معمولی است که به وسیله ی هنر رزمی بسیار پیچیدهای که از آن با نام "نینجوتسو" و یا "هنر اختفا" یاد میشود مورد تعلیم قرار میگیرد. این هنر رزمی که اعتقاد بر آن است که از کشور ژاپن نشأت گرفته شده باشد به وسیله ی حرکات بسیار ماهرانه و خطرناک شناخته میشود.
کمپهای آموزش نینجا و آموزش قدیمی نینجا در جهت پشتیبانی و خدمت به منافع اربابان خان محلی در ژاپن که دایی مایو و یا شوگان نامیده میشدند پدید آمد. اسناد باستانی و داستانهای تاریخی از گذشته شاهد موارد بسیاری هستند که در آنها آموزش نینجا و جنگجویان نینجا به طور کاملاً آشکار ذکر گردیدهاند. این آموزشها شامل درسهای تهاجمی و دفاعی، جاسوسی و یا مهارتهای اکتشافی، شناسایی و از بین بردن حواس و یا درسهای استتار میشدند. هنر رزمی نینجا محبوبیتی جهانی را به دست آورده است. به خصوص دفاع شخصی، مبارزه و تاکتیکهای کار برد سلاح یک جنگجوی نینجا سریع، غیر معمول و بسیار مؤثر هستند، از این رو این تکنیکها به وسیله ی افراد بسیاری فرا گرفته میشوند. این هنر رزمی حتی در ایالات متحده ی آمریکا نیز تأثیری بسیار عمیق ایجاد کرده است و هزاران کمپ آموزشی نینجا در سر تا سر این کشور دایر گردیده‌اند.
کمپهای آموزش نینجا: نظری اجمالی

دیدگاهی از کمپهای آموزش نینجا

وظیفه ی یک جنگ جوی نینجا از زمانهای قدیم لزوماً به انجام مبارزه و الزامات تاکتیکی یک ایالت و یا فرمان روا اختصاص داشته است. با وجود این که نمونههای بسیاری از یک برنامه ی آموزشی برای آموزش نینجا در سر تا سر جهان وجود دارد، اما در این جلسه ها تعداد اندکی بخش بنیادی وجود دارد. آموزش نینجا شدید، چالش بر انگیز و دشوار است �� برای رسیدن به مهارت در این هنر نیاز به از خود گذشتگی بسیار است. یک کمپ معمولی تشکیل میشود از برنامه های آموزشی شدید که برای یک دوره ی زمانی قابل تغییر تدوین گردیدهاند. یک کار آموز تحت رژیمی به انتخاب خود قرار میگیرد، بسته به سطح مهارت مطلوبی که قرار است به دست آورد و یا درجه ی سختی دوره ی آموزش. اکثر کمپها هم چنین فعالیتهای اضافی دیگری را نیز در بر میگیرند که شامل صخره نوردی، روح پروری و رشد شخصیت میشوند.
بسیاری از مکاتب در باره ی برخوردار بودن از برنامهای فعال و انعطاف پذیر دست به خود ستایی میزنند که مناسب انسانهایی مشتاق از هر دو جنس هستند. این کمپها از خدمات برخی از بهترین افراد که در این هنر کسب مهارت نمودهاند تا به تعلیم و راهنمایی هنر آموزانشان بپردازند بهره میبرند. یک مجموعه ی آموزشی اصولی شامل آموزشهای حفاظتی و دفاعی میشود تا شما را برای هر گونه پیامدی مهیا سازد. این کار در بر گیرنده ی دانش و مهارت استفاده از سلاحهایی مانند تفنگ، چاقو، چوب و جنگهای خیابانی با دست خالی میشود. این سبک نه تنها به شما میآموزد تا از پس شرایط و درد سرهای بسیار سخت بر آیید بلکه هم چنین به شما آموزش میدهد تا همان شرایط را متحمل دشمن بالقوه ی خود نمایید.
یک جنگ جوی نینجا به نسبت دیگر مکاتب با منشأ مشابه تمریناتی بسیار متفاوت را طی مینماید، درست به مانند جنگ جویان سامورائی. هنر نینجوتسو همواره با برخی از جنبه های ظریفتر مبارزه عجین بوده است، همان گونه که لازمه ی یک نبرد کوچک درگیرانه و رو در رو است. این تکنیکها برای خراب کاری، جاسوسی کردن، ترور و اسیر کردن گروه ضروری بودند. از این رو آموزش دادن یک نینجا بیشتر مختص این الزامات از وظایف نظامی بود که در کمپهای آموزش مدرن نینجا که در سر تا سر این کره موجود است نمایان است. یک مبارز نینجا بر روی "نقاط کور" حریف تمرکز مینماید و یا این که او را با حرکات سریع خود به توهمی از خود میفریبد. آموزش سلاح یکی از ویژگیهای لا ینفک نینجا است و شامل استفاده از پنجه ها، طناب با چاقو، زنجیر و . . . و چنین سلاحهای غیر متعارفی میگردد. منطق این بود که از سلاحهایی قابل حمل، سبک وزن و قابل اختفاء بهره برده شود.
یک کمپ آموزش نینجای ایده آل جلسات مبارزه محور بیشتری را برگزار مینماید. در این مورد موضع و موقعیتهای نبرد از اهمیت کمتری برخوردار هستند و به وسیله ی یک مبارز غیر عاقلانه محسوب میگردند. مراحل آموزش تنها متمرکز بر روی فرا گیری آن دسته از قدمهایی است که به اجرای حرکات کمک مینمایند. نینجاها با بر آمدن از پس وضعیتهای پر خطر و نبردهایی واقعیتر سازگار هستند. فرا گیری این مهارت مربوط به شجاع دل بودن و تمرکز بسیار زیاد بر روی روی کردتان است. 

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه