هند بال

آموزش هند بال (قانون 14)

پرتاب 7 متر. اعلام 7 متر. (14:1) یک پرتاب 7 متر اعلام می شود برای:. الف: از بین بردن یک فرصت مسلم گل در هر قسمت زمین توسط بازیکن یا مسؤول تیم مقابل؛. ب: سوت نابهنگام در موقعیت یک شانس مسلم گل؛. ج: یک شانس مسلم گل به وسیله دخالت فردی که اجازه شرکت در بازی را ندارد از بین برود (به استثنای زمانی که قانون 9 قابل اجرا می باشد). برای تعریف شانس مسلم گل نگاه کنید به توضیحات پیرامون قوانین بازی شماره 8. (14:2) اگر علیرغم تخلف قید شده در قانون 14:1 الف، بازیکن مهاجم کنترل توپ و بدن خود را حفظ کرد نباید پرتاب 7 متر اعلام شود حتی اگر پس از آن بازیکن مذکو

قانون هند بال

ادامه مطلب ...
آموزش هند بال (قانون 15)

دستورالعملهای عمومی برای اجرای پرتابها. (پرتاب اوت، پرتاب دروازه بان، پرتاب آزاد، پرتاب 7 متر و پرتاب شروع). (15:1) قبل از اجرای پرتاب، توپ باید در دست پرتاب کننده باشد. کلیه بازیکنان، باید در وضعیت مقرر برای پرتاب مورد نظر قرار گیرند. بازیکنان، باید تا زمانی که توپ از دست پرتاب کننده رها شود، در وضعیت صحیح باقی بمانند، به استثنای موارد ذکر شده در پاراگراف دوم قانون 10:3 وضعیت نادرست اولیه باید اصلاح شود (با وجود این نگاه کنید به پاراگراف دوم قانون 13:8 و 15:7). (15:2) به استثنای موارد پرتاب دروازه بان در هنگام اجرای یک پرتاب، پرتاب کننده بای

قانون هند بال

ادامه مطلب ...
آموزش هند بال (قانون 16)

جرائم. اخطار. (16:1) می توان یک اخطار داد برای:. الف: در خطاها و تخلفات مشابه علیه حریف (5:5، 8:2) به شرطی که در رده خطاهای پیش رونده تحت قانون (8:3) نباشد، باید یک اخطار داد برای:. ب: هر نوع خطایی که باید به صورت پیش رونده جریمه شود (8:3). ج: تخلف هنگامی که بازیکنان مقابل در حال اجرای یک پرتاب رسمی هستند. د: رفتار خارج از روحیه ورزشی به وسیله بازیکن یا مسؤول تیم (8:4). توضیح: به یک بازیکن بیش از یک اخطار و به یک تیم بیش از 3 اخطار نمی توان داد. بازیکنی که دو دقیقه تعلیق شده است نمی تواند اخطار بگیرد، مجموعاً بیش از یک اخطار نمی توان به مسؤولی

قانون هند بال

ادامه مطلب ...
آموزش هند بال (قانون 17)

داوران. (17:1) دو داور، با اختیارات مساوی، مسؤولیت برگزاری هر مسابقه را بر عهده دارند. این داوران را یک نفر وقت نگهدار و یک نفر منشی، همراهی می کنند. (17:2) داوران رفتار و حرکات بازیکنان را از لحظه ورود به محل مسابقه تا زمانی که آن را ترک می کنند، تحت نظارت و کنترل قرار می دهند. (17:3) داوران، مسؤولیت دارند قبل از شروع بازی، زمین بازی، دروازه ها و توپها را مورد بازرسی و کنترل قرار دهند. آنها تصمیم می گیرند کدام توپ مورد استفاده قرار گیرد (قانون1، 3:1). داوران همچنین حضور دو تیم را با لباس متحدالشکل و مناسب مورد کنترل و تأیید قرار می دهند. آ

قانون هند بال

ادامه مطلب ...
آموزش هند بال (قانون 18)

وقت نگهدار / منشی. (18:1) اساساً مسؤولیت اصلی وقت نگهدار برای وقت بازی، تایم اوت ها و زمان تعلیق بازیکنان تعلیقی می باشد. به صورت مشابه، مسؤولیت اصلی منشی برای فهرست اسامی تیم، جدول مسابقه، ورود بازیکنانی که پس از شروع بازی رسیده اند و ورود بازیکنانی که واجد شرایط بازی نیستند می باشد. دیگر وظایف، همانند کنترل تعداد بازیکنان و مسؤولین تیم در محوطه تعویض و خروج و ورود بازیکنان به عنوان مسؤولیت مشترک، تلقی می شود. به طور کلی فقط وقت نگهدار در صورت لزوم می تواند بازی را قطع نماید. (18:2) اگر استفاده از ساعت تابلوی عمومی، امکان پذیر نباشد، آنگاه

قانون هند بال

ادامه مطلب ...
تاریخچه ورزش هندبال

« هومر» تاریخ نویس مشهور یونان در کتاب معروف خود اودیسه، از ورزش هندبال با نام «اورانیا» یاد کرده است. نقش های مربوط به این بازی که در سال 600 قبل از میلاد روی یکی از دیوارهای آتنحجاری شده بود، در سال 1926 کشف شد. در قرن های شانزدهم و هفدهم میلادی، زنان دربار و شوالیه ها به این بازی که تغییر مختصری یافته بود می پرداختند و شاعران وقت، آن را اولین بازی تابستانی نام نهاده بودند. در سال 1890، کنرادکخ که یک معلم ورزش آلمانی بود، هندبال را به صورت جدیدتری با نام «رافابال اشپیل» معرفی کرد که آن را به صورت هندبال یازده نفری بازی می کردند که شباهت زیاد

تاریخچه ورزش تاریخچه ورزش هندبال تاریخچه هندبال

ادامه مطلب ...
بازیکنان، ذخیره ها، تجهیزات و وسایل در بازی هندبال

بازیکنان. یک تیم، شامل ۱۲ بازیکن می باشد. بیش از ۷ بازیکن نمی توانند همزمان در داخل زمین باشند، مابقی بازیکنان، ذخیره می باشند. در خلال بازی، همواره تیم باید یک بازیکن داخل زمین خود را به عنوان دروازه بان معین کرده باشد. بازیکنی که به عنوان دروازه بان تعیین شده است می تواند در هر لحظه از بازی به عنوان بازیکن زمین فعالیت نماید؛ همچنین بازیکنان زمین نیز می توانند در هر لحظه از بازی به عنوان دروازه بان فعالیت نمایند (قانون ۷:۴،۴:۴). یک تیم در آغاز مسابقه حداقل باید ۵ بازیکن در زمین بازی داشته باشد، تعداد اعضا و تیم می تواند در هر لحظه از بازی

ادامه مطلب ...
درباره هندبال

هندبال هم ورزشی گروهی است که با توپ انجام می گیرد. مسابقه هندبال با دو تیم هفت نفره در محوطه ای ۴۰ در ۲۰ متری انجام می گیرد. قوانین و مقررات. تعداد کل بازیکنان:. ۱۲ نفر برای هر تیم. تعداد بازیکنان داخل زمین:. ۷ بازیکن در هر تیم که شامل یک دروازه بان هم می باشد. تعداد کل داوران:. ۶ نفر شامل سرداور، داور، داور فنی، وقت نگهدار، منشی و مسئول تابلو. اندازه زمین:. زمین هندبال دارای طول ۴۰ متر و عرض ۲۰ متر می باشد. شکل، اندازه و رنگ دروازه:. دروازه به شکل ذوزنقه بود که دارای ۲ متر ارتفاع و عرض ۳ متر می باشد. عمق هر دروازه در بالا ۱۰۰ سانتی متر و در

درباره هندبال درباره ی هندبال

ادامه مطلب ...
قوانین و مقررات هندبال

کلیه خطوط زمین جزء قسمتی از منطقه ایست که آن را محدود می کند . خط دروازه ها ما بین دو پایه دروازه ۸ سانتیمتر و ما بقی خطوط ۵ سانتیمتر پهنا دارد . زمین بازی :. ۱) محوطه ای است به شکل مستطیل که طول آن ۴۰متر و عرض آن ۲۰ متر می باشد . این زمین دارای دو محوطه دروازه (قانون ۱:۴ و قانون ۶ )و یک محوطه بازی است . دو خط بلند طولی را خطوط کناری و خطوط کوتاه انتهایی را خط دروازه (بین دو پایه دروازه )یا خط بیرونی دروازه (دو طرف دروازه )می نامند . زمین بازی حداقل باید در طول خطوط کناری یک متر و در پشت خط بیرونی دروازه ۲ متر حریم داشته باشد . وضعیت زمین باز

قوانین مقررات قوانین و مقررات قوانین هندبال

ادامه مطلب ...
نکاتی درباره قوانین و مقررات هندبال

در شروع مسابقه باید حداقل ۵ نفر بازیکن در هر تیم حاضر باشند و اگر در چنین مسابقه تعداد کمتر از ۵ باشند بازی ادامه خواهد یافت. تیم هندبال:. یک تیم رسمی هندبال ۱۲ نفر بازیکن میباشد که در زمین شش نفر بازیکن و یک دروازه بان که جمعاً هفت نفر بازی می کنند و ۵ نفر ذخیره می باشد. در شروع مسابقه باید حداقل ۵ نفر بازیکن در هر تیم حاضر باشند و اگر در چنین مسابقه تعداد کمتر از ۵ باشند بازی ادامه خواهد یافت. هر تیم باید از محل ویژه تعویض خود استفاده کند و هیچ وقت نباید تعداد بازیکنان داخل زمین از هفت نفر بیشتر باشد. خطای تعویضی با یک پرتاب آزاد از محل خطا

قوانین مقررات هندبال قوانین و مقررات هندبال قوانین و مقررات در هندبال

ادامه مطلب ...

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه