نوشته‌هایی با برچسب "آموزش گام به گام تنیس 1"

آموزش گام به گام تنیس (10) آموزش گام به گام تنیس (10)

سرویس چرخش کامل. بازیکنان سطح متوسط و پیشرفته تنیس می‌توانند از سرویس چرخش کامل (شکل 1-11) استفاده کنند. به جای اینکه تنها به سمت هدف ضربه بزنید سعی کنید خود را در شرایط یک بازی فرض کنید. جایی که شما 30 بر 40 جلو هستید و می‌توانید یک گیم (و یا ست) را با یک سرویس قوی ببرید و یا 40 بر 30 عقب هستید و در خطر باخت یک مسابقه در اثر یک سرویس حریف و یا دلیل فولت قرار دارید. اشتباه: سرویس کم‌ قدرت است. اصلاح: مچ را در لحظه ضربه خم کنید. اشتباه: سرویس به تور می‌خورد. اصلاح: در لحظه برخورد سر خود را بالا نگه دارید. (شکل 1-11). راکت را با گریپ اروپایی بگ

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه