نوشته‌هایی با برچسب "اصول طناب زدن"

اصول اولیه‌ی طناب زدن اصول اولیه‌ی طناب زدن

برای طناب دن چندین تکنیک وجود دارد، یکی از آنها پرش اولیه (یعنی، پرشی که دو پا در یک زمان در هوا باشد) و پرش یک در میان یا جایگزین (یعنی استفاده یک در میان از پا برای پرش) بوده و دیگری دوبل در زیر (بالاتر پریدن و دوبار تاب دادن طناب) و طناب بازی دوتایی است (استفاده از دو طناب که هر کدام به طور همزمان به جهت‌های متفاوتی می‌روند). بسیاری از این تکنیک‌ها بر شروع آرام حرکت و افزایش تدریجی سرعت تا حداکثر تأکید دارند. در حالت ایده آل، می‌توانید با یک جلسه 10 دقیقه‌ای شروع کرده و آن را در طی زمان به مدت نیم ساعت یا بیشتر افزایش دهید. حتی می‌توانید

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه