نوشته‌هایی با برچسب "انواع شنا"

 انواع شنا انواع شنا

انواع شنا. ورزش شنا را به صورت های گوناگون انجام می دهند. بعضی از انواع شناها عبارتند از :. شنای استقامت : پیمودن مسافت های طولانی در آب به کمک انواع شناها را، شنای استقامت می گویند. این نوع شنا به طور معمول در آب های آزاد صورت می گیرد. اما ، در استخر هم می توان شنای استقامت کرد. شنای زیر آبی از انواع شناهاست که به منظور نجات غریق و یا یافتن چیزی در زیر آب مورد استفاده قرار می گیرد. در شنای زیر آبی به طور معمول از شنای قورباغه یا شنای پهلو استفاده می کنند. مهمترین نوع شناها عبارتند از شنای کرال ، شنای قورباغه ، شنای پروانه . شیرجهشیرجه از

 انواع شنا انواع شنا

انواع شنا. ورزش شنا را به صورت های گوناگون انجام می دهند. بعضی از انواع شناها عبارتند از :. شنای استقامت : پیمودن مسافت های طولانی در آب به کمک انواع شناها را، شنای استقامت می گویند. این نوع شنا به طور معمول در آب های آزاد صورت می گیرد. اما ، در استخر هم می توان شنای استقامت کرد. شنای زیر آبی از انواع شناهاست که به منظور نجات غریق و یا یافتن چیزی در زیر آب مورد استفاده قرار می گیرد. در شنای زیر آبی به طور معمول از شنای قورباغه یا شنای پهلو استفاده می کنند. مهمترین نوع شناها عبارتند از شنای کرال ، شنای قورباغه ، شنای پروانه . شیرجهشیرجه از

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه