نوشته‌هایی با برچسب "تختی پهلوان"

تختی؛ پهلوان سیاسی تختی؛ پهلوان سیاسی

غلا مرضا تختی فرزند رجب متولد پنجم شهریورماه ۱۳۰۹ شمسی به شماره شناسنامه ۵۰۰ صادره از تهران در خانواده ای مذهبی چشم به جهان گشود. پدربزرگ او قلی نام داشت و شغل او بنکداری بود. قلی در سفر مکه به دست راهزنان به قتل رسید. اما پدر تختی معروف به ارباب رجب ۳۰ هزار متر زمین و یخچال های طبیعی در جنوب تهران داشت. این زمین ها در زمان رضاخان برای احداث ایستگاه راه آهن تصرف گردید و بدین ترتیب خانواده تختی از هستی ساقط شد. این امر موجب نفرت تختی از خاندان پهلوی گشت. تختی و ورزش. تختی ورزش را دوست می داشت. او هرگز خیال قهرمان شدن نداشت بلکه ورزش را فقط

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه