نوشته‌هایی با برچسب "جهان پهلوان"

بنیادی برای جهان پهلوان بنیادی برای جهان پهلوان

از جهان پهلوان بسیار گفته اند اما اعتقاد دارم ناب ترین جمله را مرحوم استاد حسین فکری بیان کردند که «تختی در جبهه حق بود، با زندگی اش باطل را افشا کرد و با مرگش قاتل را. » این جمله وقتی معنی و مفهوم خود را عمیق نشان می دهد که به سال ۴۶ برگردیم و شرایط آن سال را مرور کنیم. همگان به خاطر دارند در ۱۴ اسفند سال ۴۵ دکتر مصدق دیده از جهان فروبست، رژیم حاکم سال ۴۶ را با افتتاح تلویزیون ملی ایران شروع کرد. به قدری خود را تحکیم بخشیده بود که در تدارک برگزاری جشن های تاج گذاری بود. گرچه اتفاقات بسیار مهمی در سال ۴۶ به لحاظ بین المللی هم در حال وقوع بود

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه