نوشته‌هایی با برچسب "رشته های کاراته"

رشته شوتوکان کاراته رشته شوتوکان کاراته

شوتوکان یک هنر رزمی سنتی ژاپنی است. این هنر، سیستمی متشکل از انواع فنون دفاعی و حمله ای است و در آن همه اعضای بدن به عنوان اسلحه و سپر دفاعی مورد استفاده قرار می گیرند. بازوها و پاها برای سه هدف مهم کاربرد دارند . آموزش فنون در این سبک به سه مقوله تقسیم می شود:. کیهون Kihon (که در آن آموزش بدون استفاده از اسلحه انجام می شود). Kata: ( که در آن فنون دفاع و حمله به صورت کامل و یک ترکیب کامل مورد استفاده قرار می گیرند). Kumite: (که یک مقوله جداگانه محسوب می شود و مراحل مختلف دارد). محل تولد و شکل گیری این رشته رزمی، جزیره اوکیناوا است که در بین ج

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه