نوشته‌هایی با برچسب "روزنامه ورزشی پرسپولیس"

صفحه نخست روزنامه های ورزشی 93.08.08 / ویراژ رحمتی مقابل پرسپولیس صفحه نخست روزنامه های ورزشی 93.08.08 / ویراژ رحمتی مقابل پرسپولیس

تاریخ انتشار : پنج شنبه, 08 آبان 1393 07:55. اخبارورزشی - صفحه نخست روزنامه های ورزشی 93. 08. 08 / ویراژ رحمتی مقابل پرسپولیس. روزنامه استقلال 93. 08. 08. روزنامه پیروزی 93. 08. 08. روزنامه خبر ورزشی 93. 08. 08. روزنامه هدف 93. 08. 08. روزنامه ایران ورزشی 93. 08. 08. روزنامه ابرار ورزشی 93. 08. 08. روزنامه نود 93. 08. 08. روزنامه گل 93. 08. 08.

صفحه نخست روزنامه های ورزشی 93.10.11 / رونمایی از خرید جدید پرسپولیس صفحه نخست روزنامه های ورزشی 93.10.11 / رونمایی از خرید جدید پرسپولیس

تاریخ انتشار : پنج شنبه, 11 دی 1393 08:41. اخبار ورزشی - صفحه نخست روزنامه های ورزشی 93. 10. 11 / رونمایی از خرید جدید پرسپولیس. با وجود اتمام فرصت نقل و انتقالات همچنان اخبار آن در صدر عناوین روزنامه های ورزشی امروز قرار دارد. ضمن اینکه اخبار تیم ملی هم کم کم دارد جای خودش را باز می کند. روزنامه خبر ورزشی 93. 10. 11. روزنامه پرسپولیس 93. 10. 11. روزنامه ایران ورزشی 93. 10. 11. روزنامه گل 93. 10. 11. روزنامه نود 93. 10. 11. روزنامه استقلال جوان 93. 10. 11. روزنامه هدف 93. 10. 11. روزنامه پیروزی 93. 10. 11. روزنامه ابرار ورزشی 93. 10. 11. روزنا

صفحه نخست روزنامه های ورزشی 93.05.16 / محرومیت 3 ساله در انتظار بازیکن پرسپولیس صفحه نخست روزنامه های ورزشی 93.05.16 / محرومیت 3 ساله در انتظار بازیکن پرسپولیس

تاریخ انتشار : پنج شنبه, 16 مرداد 1393 09:02. اخبار ورزشی - صفحه نخست روزنامه های ورزشی 93. 05. 16 / محرومیت 3 ساله در انتظار بازیکن پرسپولیس. عناوین برتر روزنامه های ورزشی امروز به بازی های امروز و فردای لیگ، انتقال دژاگه به تیم های عربی و سایر حواشی فوتبال ایران اختصاص داشته است. روزنامه گل 93. 05. 16. روزنامه ایران ورزشی 93. 05. 16. روزنامه نود 93. 05. 16. روزنامه شوت 93. 05. 16. روزنامه استقلال جوان 93. 05. 16. روزنامه ابرار ورزشی 93. 05. 16. روزنامه خبر ورزشی 93. 05. 16. روزنامه پیروزی 93. 05. 16.

صفحه نخست روزنامه های ورزشی 93.07.17 / تبادل دروازه بان در پرسپولیس و سپاهان صفحه نخست روزنامه های ورزشی 93.07.17 / تبادل دروازه بان در پرسپولیس و سپاهان

تاریخ انتشار : پنج شنبه, 17 مهر 1393 08:38. اخبار ورزشی - صفحه نخست روزنامه های ورزشی 93. 07. 17 / تبادل دروازه بان در پرسپولیس و سپاهان. عناوین روزنامه های ورزشی امروز که عمدتا به حواشی فوتبال پرداخته اند را در زیر با هم مرور می کنیم. روزنامه ایران ورزشی 93. 07. 17. روزنامه نود 93. 07. 17. روزنامه پیروزی 93. 07. 17. روزنامه شوت 93. 07. 17. روزنامه گل 93. 07. 17. روزنامه ابرار ورزشی 93. 07. 17. روزنامه استقلال جوان 93. 07. 17. روزنامه هدف 93. 07. 17. روزنامه خبر ورزشی 93. 07. 17.

صفحه نخست روزنامه های ورزشی 93.10.18 / مدافع پرسپولیس جای مصدوم استقلال را گرفت صفحه نخست روزنامه های ورزشی 93.10.18 / مدافع پرسپولیس جای مصدوم استقلال را گرفت

تاریخ انتشار : پنج شنبه, 18 دی 1393 08:06. اخبار ورزشی - صفحه نخست روزنامه های ورزشی 93. 10. 18 / مدافع پرسپولیس جای مصدوم استقلال را گرفت. روزنامه ایران ورزشی 1393. 10. 18. روزنامه گل 1393. 10. 18. روزنامه خبر ورزشی 1393. 10. 18. روزنامه شوت 1393. 10. 18. روزنامه خراسان ورزشی 1393. 10. 18. روزنامه نود 1393. 10. 18. روزنامه هدف 1393. 10. 18. روزنامه استقلال 1393. 10. 18. روزنامه پیروزی 1393. 10. 18. روزنامه ابرار ورزشی 1393. 10. 18.

صفحه نخست روزنامه های ورزشی 94.03.21 / اولین بمب پرسپولیس، قول منصوریان به استقلال صفحه نخست روزنامه های ورزشی 94.03.21 / اولین بمب پرسپولیس، قول منصوریان به استقلال

تاریخ انتشار : پنج شنبه, 21 خرداد 1394 08:04. اخبار نقل و انتقالاتی در صدر عناوین روزنامه های ورزشی امروز قرار دارد. در کنار آن می توان به حکم محرومیت فغانی و خبرهای تیم ملی اشاره کرد. روزنامه هدف 94. 03. 21. روزنامه ایران ورزشی 94. 03. 21. روزنامه خبر ورزشی 94. 03. 21. روزنامه خراسان ورزشی 94. 03. 21. روزنامه ابرار ورزشی 94. 03. 21. روزنامه ایران ورزشی 94. 03. 21. روزنامه گل 94. 03. 21. روزنامه نود 94. 03. 21. روزنامه شوت 94. 03. 21.

صفحه نخست روزنامه های ورزشی امروز 93.09.27 / پاسخ قلعه نویی و هیات مدیره پرسپولیس به بازیکنان معترض صفحه نخست روزنامه های ورزشی امروز 93.09.27 / پاسخ قلعه نویی و هیات مدیره پرسپولیس به بازیکنان معترض

تاریخ انتشار : پنج شنبه, 27 آذر 1393 07:46. اخبار ورزشی - صفحه نخست روزنامه های ورزشی امروز 93. 09. 27 / پاسخ قلعه نویی و هیات مدیره پرسپولیس به بازیکنان معترض. اظهارات جنجالی قلعه نویی درباره بازیکنان معترض استقلال و آخرین اخبار داغ نقل و انتقالاتی از مهم ترین عناوین روزنامه های ورزشی امروز است. روزنامه ایران ورزشی 93. 09. 27. روزنامه استقلال 93. 09. 27. روزنامه نود 93. 09. 27. روزنامه خراسان ورزشی 93. 09. 27. روزنامه پرسپولیس 93. 09. 27. روزنامه هدف 93. 09. 27. روزنامه ابرار ورزشی 93. 09. 27. روزنامه خبر ورزشی 93. 09. 27. روزنامه گل 93. 09. 2

صفحه نخست روزنامه های ورزشی 94.03.28 / زلزله در پرسپولیس صفحه نخست روزنامه های ورزشی 94.03.28 / زلزله در پرسپولیس

تاریخ انتشار : پنج شنبه, 28 خرداد 1394 08:29. بازی فردای تیم ملی والیبال کشورمان مقابل آمریکا، تغییر و تحولات عمده در کادر مدیریتی پرسپولیس و ابهام در سرنوشت نیمکت استقلال از مهم ترین عناوین روزنامه های ورزشی امروز است. روزنامه شوت 94. 03. 28. روزنامه ابرار ورزشی 94. 03. 28. روزنامه گل 94. 03. 28. روزنامه نود 94. 03. 28. روزنامه ایران ورزشی 94. 03. 28. روزنامه هدف 94. 03. 28. روزنامه پیروزی 94. 03. 28. روزنامه خراسان ورزشی 94. 03. 28. روزنامه خبر ورزشی 94. 03. 28.

صفحه نخست روزنامه های ورزشی 93.10.03 / بمب نقل و انتقالاتی استقلال و پرسپولیس صفحه نخست روزنامه های ورزشی 93.10.03 / بمب نقل و انتقالاتی استقلال و پرسپولیس

تاریخ انتشار : چهارشنبه, 03 دی 1393 07:57. درگذشت بازیگر دوآتشه پرسپولیسی و اخبار داغ نقل و انتقالاتی از مهم ترین عناوین روزنامه های ورزشی امروز است که با هم مرور می کنیم. روزنامه نود 93. 10. 03. روزنامه پرسپولیس 93. 10. 03. روزنامه هدف 93. 10. 03. روزنامه گل 93. 10. 03. روزنامه ایران ورزشی 93. 10. 03. روزنامه استقلال 93. 10. 03. روزنامه خبر ورزشی 93. 10. 03. روزنامه ابرار ورزشی 93. 10. 03. روزنامه خراسان ورزشی 93. 10. 03. روزنامه پیروزی 93. 10. 03.

صفحه نخست روزنامه های ورزشی 93.05.15 / تمایل علی کریمی برای بازگشت به پرسپولیس صفحه نخست روزنامه های ورزشی 93.05.15 / تمایل علی کریمی برای بازگشت به پرسپولیس

تاریخ انتشار : چهارشنبه, 15 مرداد 1393 09:20. اخبار ورزشی - صفحه نخست روزنامه های ورزشی 93. 05. 15 / تمایل علی کریمی برای بازگشت به پرسپولیس. اظهارات جنجالی محسن قهرمانی، ادامه حواشی معافیت ها، خداحافظی کاپیتان نکو در جام ملت ها و ابراز تمایل علی کریمی برای نشستن روی نیمکت پرسپولیس از مهم ترین عناوین روزنامه های ورزشی امروز است. روزنامه ایران ورزشی 93. 05. 15. روزنامه نود 93. 05. 15. روزنامه گل 93. 05. 15. روزنامه استقلال جوان 93. 05. 15. روزنامه شوت 93. 05. 15. روزنامه ابرار ورزشی 93. 05. 15. روزنامه خبر ورزشی 93. 05. 15. روزنامه پیروزی 93. 05

صفحه نخست روزنامه های ورزشی 93.10.17 / بازگشت جادوگر به پرسپولیس! صفحه نخست روزنامه های ورزشی 93.10.17 / بازگشت جادوگر به پرسپولیس!

تاریخ انتشار : چهارشنبه, 17 دی 1393 08:15. اخبار ورزشی - صفحه نخست روزنامه های ورزشی 93. 10. 17 / بازگشت جادوگر به پرسپولیس!. علی کریمی بار دیگر به تمرینات پرسپولیس برگشت تا عناوین نخست روزنامه های ورزشی را هم به خود اختصاص دهد. روزنامه خبر ورزشی 93. 10. 17. روزنامه پیروزی 93. 10. 17. روزنامه شوت 93. 10. 17. روزنامه گل 93. 10. 17. روزنامه استقلال 93. 10. 17. روزنامه ایران ورزشی 93. 10. 17. روزنامه هدف 93. 10. 17. روزنامه نود 93. 10. 17. روزنامه پرسپولیس 93. 10. 17.

صفحه نخست روزنامه های ورزشی 93.05.22 / خداحافظ پرسپولیس! صفحه نخست روزنامه های ورزشی 93.05.22 / خداحافظ پرسپولیس!

تاریخ انتشار : چهارشنبه, 22 مرداد 1393 09:12. اخبار ورزشی - صفحه نخست روزنامه های ورزشی 93. 05. 22 / خداحافظ پرسپولیس!. افزایش احتمال جدایی پولادی از پرسپولیس، حواشی پیش از بازی استقلال و سپاهان و همچنین نزدیک شدن اومانا به سرخ ها از مهم ترین عناوین روزنامه های ورزشی امروز است. روزنامه نود 93. 05. 22. روزنامه ایران ورزشی 93. 05. 22. روزنامه گل 93. 05. 22. روزنامه استقلال جوان 93. 05. 22. روزنامه خبر ورزشی 93. 05. 22. روزنامه پیروزی 93. 05. 22. روزنامه شوت 93. 05. 22.

صفحه نخست روزنامه های ورزشی 93.07.23 / مهمان زیرزمینی تمرین پرسپولیس را به هم ریخت صفحه نخست روزنامه های ورزشی 93.07.23 / مهمان زیرزمینی تمرین پرسپولیس را به هم ریخت

تاریخ انتشار : چهارشنبه, 23 مهر 1393 08:24. اخبار ورزشی - صفحه نخست روزنامه های ورزشی 93. 07. 23 / مهمان زیرزمینی تمرین پرسپولیس را به هم ریخت. حضور خواننده مشهور زیرزمینی در تمرین دیروز پرسپولیس، برد تیم ملی از بنفیکا، سالروز آغاز حماسه 4 تایی استقلالی ها و ادامه جنجال ها در پرونده پرسپولیس - رئال از مهم ترین عناوین روزنامه های ورزشی امروز است. روزنامه ابرار ورزشی 93. 07. 23. روزنامه شوت 93. 07. 23. روزنامه گل 93. 07. 23. روزنامه ایران ورزشی 93. 07. 23. روزنامه پیروزی 93. 07. 23. روزنامه نود 93. 07. 23. روزنامه خبر ورزشی 93. 07. 23. روزنامه اس

صفحه نخست روزنامه های ورزشی 93.10.24 / خیز کریمی برای نیمکت پرسپولیس صفحه نخست روزنامه های ورزشی 93.10.24 / خیز کریمی برای نیمکت پرسپولیس

تاریخ انتشار : چهارشنبه, 24 دی 1393 07:46. اخبار ورزشی - صفحه نخست روزنامه های ورزشی 93. 10. 24 / خیز کریمی برای نیمکت پرسپولیس. حواشی اردوی تیم ملی در استرالیا، حضور در شهر سیدنی و تمرینات برای آماده سازی بازی مقابل قطر از مهم ترین عناوین روزنامه های ورزشی امروز است. روزنامه پرسپولیس 93. 10. 24. روزنامه نود 93. 10. 24. روزنامه خبر ورزشی 93. 10. 24. روزنامه ایران ورزشی 93. 10. 24. روزنامه خراسان ورزشی 93. 10. 24. روزنامه هدف 93. 10. 24. روزنامه گل 93. 10. 24. روزنامه پیروزی 93. 10. 24. روزنامه ابرار ورزشی 93. 10. 24.

صفحه نخست روزنامه های ورزشی 94.02.07 / نبردن پرسپولیس، جنجال صادقیان و لیست مازاد برانکو صفحه نخست روزنامه های ورزشی 94.02.07 / نبردن پرسپولیس، جنجال صادقیان و لیست مازاد برانکو

تاریخ انتشار : دوشنبه, 07 اردیبهشت 1394 07:52. تیم فوتبال پرسپولیس باز هم نبرد تا حواشی این تیم بیشتر شود، بحران استقلال هم کمی از سرخ ها ندارد و بالاخره یک افشاگری درباره روابط کی روش با مجری مشهور. همه این موضوعات را می توانید در عناوین برتر روزنامه های ورزشی امروز مرور کنید. روزنامه گل 94. 02. 07. روزنامه خبر ورزشی 94. 02. 07. روزنامه نود 94. 02. 07. روزنامه ایران ورزشی 94. 02. 07. روزنامه استقلال جوان 94. 02. 07. روزنامه هدف 94. 02. 07. روزنامه پیروزی 94. 02. 07. روزنامه شوت 94. 02. 07. روزنامه ابرار ورزشی 94. 02. 07. روزنامه خراسان ورزشی

صفحه نخست روزنامه های ورزشی 93.09.17 / لیست خرید پرسپولیس و استقلال صفحه نخست روزنامه های ورزشی 93.09.17 / لیست خرید پرسپولیس و استقلال

تاریخ انتشار : دوشنبه, 17 آذر 1393 07:54. اخبار ورزشی - صفحه نخست روزنامه های ورزشی 93. 09. 17 / لیست خرید پرسپولیس و استقلال. روزنامه نود 93. 09. 17. روزنامه ایران ورزشی 93. 09. 17. روزنامه پیروزی 93. 09. 17. روزنامه ابرار ورزشی 93. 09. 17. روزنامه استقلال جوان 93. 09. 17. روزنامه گل 93. 09. 17. روزنامه خبر ورزشی 93. 09. 17. روزنامه هدف 93. 09. 17. روزنامه خراسان ورزشی 93. 09. 17.

صفحه نخست روزنامه های ورزشی 93.12.18 / لادسیمای پرسپولیس! صفحه نخست روزنامه های ورزشی 93.12.18 / لادسیمای پرسپولیس!

تاریخ انتشار : دوشنبه, 18 اسفند 1393 08:34. باخت دیروز پرسپولیس در جدال سرخ های لیگ و حواشی آن از مهم ترین عناوین روزنامه های ورزشی امروز است. روزنامه خبر ورزشی. روزنامه گل. روزنامه استقلال جوان. روزنامه نود. روزنامه پیروزی. روزنامه ایران ورزشی. روزنامه هدف. روزنامه ابرار ورزشی. روزنامه شوت. روزنامه خراسان ورزشی.

صفحه نخست روزنامه های ورزشی 94.05.19 / من باعث شدم پرسپولیس سقوط نکند صفحه نخست روزنامه های ورزشی 94.05.19 / من باعث شدم پرسپولیس سقوط نکند

تاریخ انتشار : دوشنبه, 19 مرداد 1394 08:11. عدم انتشار روزنامه تاثیرگذار نود به علت کمبود کاغذ، مصدومیت شهباززاده در استقلال و تهدید بازیکن پرسپولیس در رختکن از مهم ترین اتفاقات دکه روزنامه های امروز است. روزنامه شوت 94. 05. 19. روزنامه خبر ورزشی 94. 05. 19. روزنامه پیروزی 94. 05. 19. روزنامه ابرار ورزشی 94. 05. 19. روزنامه استقلال 94. 05. 19. روزنامه گل 94. 05. 19. روزنامه هدف 94. 05. 19. روزنامه خراسان ورزشی 94. 05. 19. روزنامه ایران ورزشی 94. 05. 19.

صفحه نخست روزنامه های ورزشی 93.05.27 / پرسپولیس را به من بدهید صفحه نخست روزنامه های ورزشی 93.05.27 / پرسپولیس را به من بدهید

تاریخ انتشار : دوشنبه, 27 مرداد 1393 09:37. اخبار ورزشی - صفحه نخست روزنامه های ورزشی 93. 05. 27 / پرسپولیس را به من بدهید. صید جدید پرسپولیس، اظهارات جدید و جنجالی نکونام علیه قلعه نویی، عیادت آندو و برهانی از پیشکسوت استقلال، محرومیت فغانی و فشار برای تمدید نکردن قرارداد کی روش از مهم ترین عناوین برتر روزنامه های ورزشی امروز است. روزنامه گل 93. 05. 27. روزنامه نود 93. 05. 27. روزنامه خبر ورزشی 93. 05. 27. روزنامه ایران ورزشی 93. 05. 27. روزنامه استقلال جوان 93. 05. 27. روزنامه پیروزی 93. 05. 27. روزنامه شوت 93. 05. 27. روزنامه ابرار ورزشی 93.

صفحه نخست روزنامه های ورزشی 94.06.30 / صعود خونین پرسپولیس با اعمال شاقه صفحه نخست روزنامه های ورزشی 94.06.30 / صعود خونین پرسپولیس با اعمال شاقه

تاریخ انتشار : دوشنبه, 30 شهریور 1394 08:30. برد پرسپولیس در جام حذفی، رویارویی استقلال با نفت و جنجال مستند ناصر حجازی ا ز مهم ترین عناوین روزنامه های ورزشی امروز است. روزنامه استقلال. روزنامه نود. روزنامه خبر ورزشی. روزنامه پیروزی. روزنامه هدف. روزنامه ایران ورزشی. روزنامه ابرار ورزشی. روزنامه خراسان ورزشی. روزنامه گل. روزنامه شوت.

صفحه نخست روزنامه های ورزشی امروز 93/12/05/ اکران آسیایی پرسپولیس صفحه نخست روزنامه های ورزشی امروز 93/12/05/ اکران آسیایی پرسپولیس

تاریخ انتشار : سه شنبه, 05 اسفند 1393 08:00. روزنامه شوت 93/12/5. روزنامه پیروزی 93/12/5. روزنامه نود 93/12/5. روزنامه خبر ورزشی 93/12/5. روزنامه ایران ورزشی 93/12/5. روزنامه هدف 93/12/5. روزنامه گل 93/12/5. روزنامه استقلال 93/12/5. روزنامه ابرار ورزشی 93/12/5.

صفحه نخست روزنامه های ورزشی 94.04.09 / پرسپولیس در ماه عسل! صفحه نخست روزنامه های ورزشی 94.04.09 / پرسپولیس در ماه عسل!

تاریخ انتشار : سه شنبه, 09 تیر 1394 08:10. هر چقدر اوضاع استقلال در نقل و انتقالات خوب پیش می رود پرسپولیس علاوه بر از دست دادن مهره های اصلی اش خرید آنچنانی نداشته است. عناوین نخست روزنامه های ورزشی امروز در این زمینه را مرور می کنیم. روزنامه خبر ورزشی 94. 04. 09. روزنامه استقلال 94. 04. 09. روزنامه هدف 94. 04. 09. روزنامه شوت 94. 04. 09. روزنامه نود 94. 04. 09. روزنامه گل 94. 04. 09. روزنامه ایران ورزشی 94. 04. 09. روزنامه خراسان ورزشی 94. 04. 09. روزنامه ابرار ورزشی 94. 04. 09.

صفحه نخست روزنامه های ورزشی 94.06.10 / پرسپولیس تعطیل شد! صفحه نخست روزنامه های ورزشی 94.06.10 / پرسپولیس تعطیل شد!

تاریخ انتشار : سه شنبه, 10 شهریور 1394 08:01. حمله شدید باقری به طاهری و سران پرسپولیس، اوج بحران در این تیم و ادامه حاشیه های درگیری فرهاد مجیدی و خداداد عزیزی در رختکن تیم ستاره ها از مهم ترین عناوین روزنامه های ورزشی امروز است. روزنامه ابرار ورزشی. روزنامه استقلال. روزنامه ایران ورزشی. روزنامه خراسان ورزشی. روزنامه خبر ورزشی. روزنامه هدف. روزنامه شوت. روزنامه پیروزی. روزنامه گل.

صفحه نخست روزنامه های ورزشی 94.02.22 / بازگشت جادوگر با پیراهن پرسپولیس صفحه نخست روزنامه های ورزشی 94.02.22 / بازگشت جادوگر با پیراهن پرسپولیس

تاریخ انتشار : سه شنبه, 22 اردیبهشت 1394 08:41. انتقادات شدید علیه امیر قلعه نویی پس از شکست تلخ از تراکتورسازی و شایعه جدید درباره تصمیم شجاعانه علی کریمی از مهم ترین عناوین روزنامه های ورزشی امروز است. روزنامه نود 94. 02. 22. روزنامه خبر ورزشی 94. 02. 22. روزنامه استقلال جوان 94. 02. 22. روزنامه ایران ورزشی 94. 02. 22. روزنامه هدف 94. 02. 22. روزنامه پیروزی 94. 02. 22. روزنامه گل 94. 02. 22. روزنامه شوت 94. 02. 22. روزنامه ابرار ورزشی 94. 02. 22. روزنامه خراسان ورزشی 94. 02. 22.

صفحه نخست روزنامه های ورزشی 94.01.25 / خواب پرسپولیس را می دیدم صفحه نخست روزنامه های ورزشی 94.01.25 / خواب پرسپولیس را می دیدم

تاریخ انتشار : سه شنبه, 25 فروردین 1394 08:18. قهرمانی کشتی آزاد ایران در خاک آمریکا و نخستین اظهارات برانکو پس از حضور در تمرین پرسپولیس از مهم ترین عناوین روزنامه های ورزشی امروز است. روزنامه خبر ورزشی 94. 01. 25. روزنامه نود 94. 01. 25. روزنامه استقلال 94. 01. 25. روزنامه شوت 94. 01. 25. روزنامه هدف 94. 01. 25. روزنامه پیروزی 94. 01. 25. روزنامه خراسان ورزشی 94. 01. 25. روزنامه ایران ورزشی 94. 01. 25. روزنامه گل 94. 01. 25. روزنامه ابرار ورزشی 94. 01. 25.

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه