نوشته‌هایی با برچسب "شمشیر زنی"

سبک‌های شمشیر زنی سبک‌های شمشیر زنی

ترجمه و تألیف: حمید وثیق زاده انصاری. منبع: راسخون. شمشیر بی شک سلطان همه ‌ی سلاح ‌ها است. از زمان باستان جنگ جویان از شمشیرهای مختلفی بهره برده ‌اند که هر یک از آنها دارای سبک‌های مبارزه ‌ای مختلفی مرتبط با خودشان بوده‌اند. احتمالاً شمشیر یکی از کهنترین سلاحهای به کار برده شده به وسیلهی نوع بشر است که تاریخ استفادهی از آن به قرنها می‌رسد. شمشیر که احتمالاً برگرفته از چاقوهای زمانهای پیشتر بود سلاحی مناسب برای مبارزات تن به تن است. با وجود این که امروزه سبکهای رزمی و هم چنین خود شمشیر دیگر به عنوان ابزاری برای مبارزه مورد استفاده قرار نمیگیر

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه