نوشته‌هایی با برچسب "فن زی چوان"

رشته فن زی چوان رشته فن زی چوان

فن زی چوان یا مشت لغزان ، به سبب هشت حرکت اصلی سریع آن که به صورت رعد آسا اجرا می شود . "با شان فن" ( مشت هشت حرکتی سریع ) نیز نامیده می شود. "وومو" نام دیگر "یوفی" ژنرال مشهور سلسله سانگ جنوبی است . برخی از روی دست نوشته ها اینگونه تعبیر کرده اندکه فن زی چوان توسط "یوفی" در قرن 18 یعنیدر سال 1738 ابداع شده است. "باشان فن" نام کهنی است که در سلسله مینگ استفاده می شده. از گزارش "کویی" چنین بر می آید که " با شان فن" یک فرم کامل و بی نقص از مبارزه با مشت در سلسله مینگ بوده است. در طی حکومت سلسله "کوینگ"، فن زی چوان در شمال چین ، بویژه در مناطق "

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه