نوشته‌هایی با برچسب "قوانین و مقررات در هندبال"

نکاتی درباره قوانین و مقررات هندبال نکاتی درباره قوانین و مقررات هندبال

در شروع مسابقه باید حداقل ۵ نفر بازیکن در هر تیم حاضر باشند و اگر در چنین مسابقه تعداد کمتر از ۵ باشند بازی ادامه خواهد یافت. تیم هندبال:. یک تیم رسمی هندبال ۱۲ نفر بازیکن میباشد که در زمین شش نفر بازیکن و یک دروازه بان که جمعاً هفت نفر بازی می کنند و ۵ نفر ذخیره می باشد. در شروع مسابقه باید حداقل ۵ نفر بازیکن در هر تیم حاضر باشند و اگر در چنین مسابقه تعداد کمتر از ۵ باشند بازی ادامه خواهد یافت. هر تیم باید از محل ویژه تعویض خود استفاده کند و هیچ وقت نباید تعداد بازیکنان داخل زمین از هفت نفر بیشتر باشد. خطای تعویضی با یک پرتاب آزاد از محل خطا

قوانین و مقررات هندبال قوانین و مقررات هندبال

کلیه خطوط زمین جزء قسمتی از منطقه ایست که آن را محدود می کند . خط دروازه ها ما بین دو پایه دروازه ۸ سانتیمتر و ما بقی خطوط ۵ سانتیمتر پهنا دارد . زمین بازی :. ۱) محوطه ای است به شکل مستطیل که طول آن ۴۰متر و عرض آن ۲۰ متر می باشد . این زمین دارای دو محوطه دروازه (قانون ۱:۴ و قانون ۶ )و یک محوطه بازی است . دو خط بلند طولی را خطوط کناری و خطوط کوتاه انتهایی را خط دروازه (بین دو پایه دروازه )یا خط بیرونی دروازه (دو طرف دروازه )می نامند . زمین بازی حداقل باید در طول خطوط کناری یک متر و در پشت خط بیرونی دروازه ۲ متر حریم داشته باشد . وضعیت زمین باز

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه