نوشته‌هایی با برچسب "هماهنگی دست و پا"

مرحله ی ششم : هماهنگی حركات دست و پا وتنفس مرحله ی ششم : هماهنگی حركات دست و پا وتنفس

تمرین حرکت هواگیری در خشکی و درآب بایستی آنقدر تکرار شود که شاگرد به راحتی اینکار را انجام دهد در غیر این صورت در مرحله ی بعدی که می خواهد حرکات دست و پا را که قبلا فرا گرفته با هواگیری توام نماید با اشکال مواجه می شود . ایجادهماهنگی بین هواگیری و حرکات دست و پا مستلزم تمرین زیاد درهر یک از قسمت های گفته شده است . درکرال هماهنگی بین حرکات دست ، پا و تنفس اهمیت بسیار دارد . در حالت کلی به ازای یک دایره ی کامل که دو دست می پیمایند پاها 6 ضربه به آب می زند و باید این ریتم مراعات شود . در ضمن دست راستتان را به عقب بیاورید و به محض آن که دست راستت

مرحله ی ششم : هماهنگی حركات دست و پا وتنفس مرحله ی ششم : هماهنگی حركات دست و پا وتنفس

تمرین حرکت هواگیری در خشکی و درآب بایستی آنقدر تکرار شود که شاگرد به راحتی اینکار را انجام دهد در غیر این صورت در مرحله ی بعدی که می خواهد حرکات دست و پا را که قبلا فرا گرفته با هواگیری توام نماید با اشکال مواجه می شود . ایجادهماهنگی بین هواگیری و حرکات دست و پا مستلزم تمرین زیاد درهر یک از قسمت های گفته شده است . درکرال هماهنگی بین حرکات دست ، پا و تنفس اهمیت بسیار دارد . در حالت کلی به ازای یک دایره ی کامل که دو دست می پیمایند پاها 6 ضربه به آب می زند و باید این ریتم مراعات شود . در ضمن دست راستتان را به عقب بیاورید و به محض آن که دست راستت

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه