نوشته‌هایی با برچسب "هنرهای رزمی"

تکنیکهای هنرهای رزمی تکنیکهای هنرهای رزمی

تألیف و ترجمه: حمید وثیق زاده انصاری. منبع: راسخون. آیا تا کنون پس از نگاه کردن به فیلمهای هنرهای رزمی تحت تأثیر قرار گرفتهاید؟ بدل کاریهای این فیلمها به وسیلهی افرادی متخصص و تعلیم دیده به اجرا در میآیند که تکنیکهای هنر رزمی خاصی را طی نمودهاند. ما در این جا نگاه گذری اجمالی را بر روی تکنیکهای مختلف هنرهای رزمی فراهم میآوریم که به صورتی محبوب در اطراف دنیا مورد تمرین قرار می‌گیرند. در طی دوران‌های گذشته هدف هنرهای رزمی دفاع شخصی بوده است. این هدف هم چنان پای بر جا است اما دلیلی اصلی برای این که چرا یک فرد باید به انجام هنرهای رزمی بپردازد را

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه